DPH aktuálně

Program kurzu

DPH aktuálně

4. 11. 2014Školící centrum UNO, Nivy III 4439, 760 01 Zlín

Lektor: Ing. Jiří Klíma

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Školení bude zaměřeno na aktuální informace z oblasti DPH známé k datu konání
přednášky a jejich uplatnění v praxi.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.