DPH Aktuálně

Program kurzu

Daň z přidané hodnoty prochází v letošním roce podstatnými legislativními změnami, především v oblasti tuzemských plnění.Další změny se připravují. Cílem tohoto semináře je proto podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění.

Budeme se podrobně zabývat dopadem změny zákona o DPH na fungování společností (dříve sdružení fyzických osob bez právní subjektivity), která nás čeká 1. 1. 2019.

  • Změny v DUZP
  • Reverse charge v roce 2017
  • Institut nespolehlivého plátce, nespolehlivé osoby, ručení za daň
  • Opravné doklady
  • Náležitosti daňových dokladů
  • Místo plnění u služeb k nemovitostem
  • Dodání a pořízení zboží ve vztahu k EU
  • Manka a škody v DPH

 

 

V ceně je zahrnuto občerstvení s nápoji během školení a oběd.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.