DPH aktuálně

DPH AKTUÁLNĚ

Program kurzu

Daň z přidané hodnoty prochází změnami pro rok 2022, jak legislativními, tak i výkladovými. Řada změn se připravuje na rok 2023. Cílem tohoto semináře je podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění.

 

Např.

 

  • Změna v obratu pro registraci 2023, přechodná ustanovení

  • Leasing – nová pravidla, judikatura

  • Prominutí úroků za pozdní úhradu daně

  • Dodání zboží do EU – pravidla a podmínky osvobození

  • Sazby daně, změny a výklady

  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění

  • Prodej zboží na dálku, konsignační sklady

  • Opravné doklady

  • Aktuální výklady a stanoviska GFŘ

Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Jak to bude probíhat?

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. V případě on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.  
 
On-line školení realizujeme prostřednictvím MS TEAMS nebo Google meet. Nejpozději den před konáním školení vám zašleme odkaz, prostřednictvím kterého se připojíte k webináři.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 86 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

 

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

 

U prezenčních školení je v ceně zahrnuto občerstvení s nápoji během školení a oběd.

Dlouhodobý kurz

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.