DPH aktuálně

Program kurzu

Aktuální změny v DPH, novinky a jejich aplikace v praxi
Rozbor problematických ustanovení zákona o DPH
Tuzemská, unijní a zahraniční plnění
Ručení za daň, uplatňování sazeb DPH
Přenesená daňová povinnost, nová plnění a jejich použití v r. 2015 a 2016
Novela k 1.1.2015 – poznámky z praxe
Očekávané změny v DPH

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.