DPH - ve vztahu k EU a třetím zemím

DPH
ve vztahu k EU a třetím zemím

Popis kurzu

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady 

Objednávka školení

Vybraný termín
10.09.2024 09:00 - 14:30
Místo konání

Prostějov
Prostějov (mapa)

Program kurzu

  • prodej zboží na dálku, e-shopy

  • pravidla přepočtu cizí měny na českou 

  • pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů 

  • pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí 

  • opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně 

  • pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu 

  • přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod. 

  • dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady 

  • vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání

TOHOTO ŠKOLENÍ SE MŮŽETE ZÚČASTNIT ON-LINE

Jak to bude probíhat?

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. V případě on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

U prezenčních školení je v ceně zahrnuto občerstvení s nápoji během školení a oběd.

 

Náhradní plnění

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění.

Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 106 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněnou osobu, kterou  se vám  nepodařilo zaměstnat.

Vyberte termín školení

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Vybraný termín
10.09.2024 09:00 - 14:30
Místo konání

Prostějov
Prostějov
Mapa

3 132,23 Kč
bez DPH
3 790,00 Kč s DPH

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.