DPH ve vztahu k evropské unii a třetím zemím

Cíl školení:

Podrobný výklad k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady

Obsah školení:

• pravidla přepočtu cizí měny na českou
• pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů
• pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí
• opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně
• pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu
• zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. Souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.
• dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady
• vývoz zboží - daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, problematika e-vývozu

Hlavní foto kurzu

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.