DPH ve vztahu k Evropské Unii a třetím zemím,  DPH aktuálně  - ON LINE

DPH on-line webinář
DPH ve vztahu k Evropské Unii a třetím zemím, DPH aktuálně

Obsah:

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady.

 

Např.

• pravidla přepočtu cizí měny na českou

• pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů

• pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí

• opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně

• pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu

• zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. Souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.

• dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady

• vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, problematika e-vývozu

A mnoho dalšího!

Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit. 

Jak to bude probíhat?

Je to snadné.

Den před konáním on-line školení Vám zašleme na e-mail, který uvedete do objednávky, odkaz k přihlášení do webináře, a informaci, jak postupovat.

Spolu s odkazem obdržíte také písemné podklady od lektora, abyste si je mohli vytisknout.

V den konání webináře se kliknutím na odkaz připojíte k vysílání. Doporučujeme tak učinit 10-15 minut předem.

V případě nesnází nás kontaktujte, jsme připraveni Vám pomoci s řešením.

Přihlaste se celým jménem (jménem a příjmením), abychom poznali, že jste to právě Vy.


V případě potřeby nás kontaktujte

 

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

 

Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.