DPH - zahraniční obchod

Program kurzu

DPH - zahraniční obchod

27.9.2012 -  Hotel TENNIS CLUB, Za kosteleckou 49, Prostějov

Ing. Jaroslav Šobáň

 

Prezence:    8:00 -   9:00

Školení:          9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Určeno pro pracovníky obchodního oddělení, celní deklaranty a účetní firem, které obchodují se zahraničím.

Pořízení zboží z jiného členského státu - základní charakteristika, pořízení zboží včetně montáže a instalace, konsignační sklady, pořízení zahraničního zboží z JČS

Dodání zboží do jiného členského státu - podmínky osvobození, praktické příklady, přemístění obchodního majetku s následným dodáním do JČS

Dovoz zboží - základní charakteristika, dovoz do celního režimu volný oběh a dočasné použití, počítání základu daně

Vývoz zboží - podmínky osvobození, vývoz zboží osobou registrovanou v JČS nebo zahraniční osobou

Uplatňování DPH při operacích se zbožím v rámci celního skladu či pásma

Třístranné a vícestranné obchody

Zasílání zboží

Poskytování služeb plátcem s místem plnění mimo tuzemsko

Daňové doklady v mezinárodním obchodě - doplňování náležitostí, opravy základu daně

Vykazování plnění v daňovém přiznání a souhrnném hlášení včetně problematiky záloh

Odpovědi na dotazy, diskuse

Úroveň kurzu 1 – Základní