Dynamika emocí (2 denní seminář)

Program kurzu

Dynamika emocí-pokročilá práce s emocemi
(2 denní seminář osobního rozvoje)

27. - 28. 11. 2013Hotel ARIGONE*** PENZION****, Univerzitní 20, Olomouc

Lektor: Jitka Ševčíková, MBA

Cíle:      
Osobní růst v oblasti Emoční inteligence a uvědomění si její důležitosti v osobní a pracovní rovině života
Schopnost rozlišit jak ovlivnit ovlivnitelné a odlišit od neovlivnitelného a zachovat si energii
Práce se stresem =  psychohygiena =  SEBEPOZNÁNÍ
Praktický nástroj na zvládání vlastních emocí ( ukázka práce v hladině alfa)
Pochopení strachu – původ a důvod, jak souvisí se strukturou naší osobnosti
Využití energie strachu ve svůj prospěch
Setkání se svým strachem - strach v roli kouče
Vnitřní postoje „Oběť“ a „Tvůrce“ - nositelé našich emocí (pozitivních a negativních) a silné determinátory našeho života
Praktický nástroj pro změnu postoje z Oběti do Tvůrce – energetické cvičení

Program 1. dne:
Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 16:00  Přestávky určí přednášející
Zahájení a představení semináře i lektorek
Představení programu – cíle a metody, Úvodní aktivita, Diskuze, Otázky a odpovědi, Samostatná práce
SVĚT EMOCÍ A SVĚT STRESU - Popis emocí a reakcí, trocha teorie o našem mozku a emočních centrech, Jak vzniká stres a co v našem těle způsobuje, Emoce, které nám energii dávají a které nám ji berou, Současný stav Vaší mysli a energie – praktický test, Stresory ovlivnitelné a neovlivnitelné, eustres a distres (Výklad, Skupinová práce, Individuální práce, Řízená diskuse)
CO JE TO STRACH - Strach přirozený a "přešlechtěný", Přirozené reakce na strach, Oblasti života, ve kterých se strach vyskytuje nejčastěji, 4 druhy strachů, Já a můj vlastní strach, Strach v těle a jeho uvolnění, Brainstorming (Výklad, Prezentace, Praktické cvičení, Zpětná vazba)
STRACH A ŽIVOT - Jak na strach-co nefunguje a často a rádi používáme?, Následky nefunkčních metod a jaké informace o potřebách našeho organismu nám chybí?, Prevence strachu: metody práce na sobě v oblasti vnímání a mentálních funkcí, Změna životního stylu a změna zvyklostí - "učební lekce strachu" (Výklad, prezentace, Diskuze, Individuální práce, Modelové cvičení, Cílená intervence strachu, Metoda setkání se strachem = strach v roli poradce a kouče, nasávání strachu namísto odmítání - transformace, Relaxační cvičení, Řízená meditace)

Program 2. dne:
Školení:           9:00 - 16:00  Přestávky určí přednášející
Představení programu – cíle a metody, Úvodní aktivita – cvičení na empatii, Diskuze, Práce ve skupinách
SEBEANALÝZA - Pozitivní a negativní vlastnosti, životní úspěchy a neúspěchy, Semaforové pravidlo, Sebeocenění a pochvala druhých, Sebeovládání a seberegulace, Cvičení na sebeovládání v praxi, Individuální práce (Výklad, Řízená diskuse, Cvičení)
SEBEMOTIVACE A EMPATIE - Pochopení a motivace ostatních, moje motivanty, Využití rozdílnosti mužů a žen, Praktické rady a tipy, co dělat a co rozhodně nedělat, Umění zvládání konfliktů, Stresuvzdorné pracoviště a  stresuvzdorný domov (Výklad, samostatná práce, Diskuze, Simulovaná situace, Zpětná vazba)
Původ strachu a negativních emocí, Lidský rozvoj, egostavy Rodič-Dítě-Dospělý, Oběť a Tvůrce - jejich charakteristiky  (Výklad, skupinová práce, Individuální práce)
OBĚŤ a TVŮRCE - Funkční versus nefunkční vzorce myšlení a následné emoce, Představení své vnitřní, Oběti (Výklad, skupinová práce, Individuální práce)
Přijímání vnitřní Oběti a posilování vnitřního Tvůrce, Základní životní postoje k sobě a ostatním – „OK/neOK“, přechod od škodlivých myšlenkových návyků k prospěšným, metoda "Čára"  (rituální přechod z Oběti do Tvůrce - představení metody pro každý den - NLP)
(Výklad, skupinová práce, Individuální práce)
Zhodnocení semináře a závěr.

Cena zahrnuje 2x oběd, celodenní občerstvení.
Cena nezahrnuje ubytování

ARIGONE - Hotel***

    

ARIGONE - Penzion****

    

ARIGONE - Restaurace

   

ARIGONE - Salonky

 

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ševčíková Jitka, MBA

Ševčíková Jitka, MBA

Jitka Ševčíková (1969) vystudovala ekonomii, marketing a emoční inteligenci. Patří mezi vyhledávané lektory, mentory a kouče. Mezi její prestižní klienty patří firmy: Arcelor Mittal, Bayer, Seznam.cz, GE Money bank, Hewlett Packard, Ogilvy Action, Partners, Strabag, Eurovia, Cetelem, Enteria Excalibur City, VUT Brno, Policie ČR a další. V roce 2010 byla v soutěži časopisu Cosmopolitan zvolena První českou prezidentkou. Devět let pracovala ve špičkové IT společnosti v oblasti marketingu a PR. Současně působila v občanském sdružení Dlouhá cesta, zabývajícím se pomocí rodičů po smrti dítěte. Je autorkou celorepublikového filantropického projektu Barevný anděl. Aktivně pomáhá charitativní činností, budováním koncepcí firemní filantropie a pořádáním benefičních akcí. Od roku 2010 lektoruje dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukce stresu, komunikačních dovedností, kontramanipulace, time managementu a práci v hladině alfa (snížené mozkové frekvenci). V ČR koordinuje vzdělávací platformu Brillant Brain (www.brillantbrain.com), je i součástí projektů Moudrého podnikání žen (www.moudrepodnikanizen.cz) a Lektorský kruh (www.lektorskykruh.cz). Spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem, přednáší na vysokých školách, kongresech a konferencích, publikuje v několika odborných médiích a na webu Psychologie.cz. Pořádá semináře v České republice, v Indonésii, na Filipínách a na Mallorce. Mentoruje a podporuje několik filantropických projektů. Je spoluautorkou knihy S láskou i rozumem (Albatros, C-Press 2015). V současné době připravuje další knihu pro nakladatelství Grada Publishing. Koučink Brno, Praha, Olomouc nebo on-line