Excel 3 – datové a konting. tabulky pro pokročilé

Excel 3
datové a konting. tabulky pro pokročilé

Program kurzu

8:308:45

 • Zahájení, káva, úvod.

8:45-10:15

 • MS Excel-nástroj pro strukturovaná data.

 • Funkce myši, využití klávesnice, klávesové zkratky.

 • Funkce a výpočtyv MS Excel (případně samostatný den)

 • Formátování, podmíněné formátování, možnosti.

 • Rozšíření Menu o kartu Vývojář (Makra, Formuláře, Doplňky)

Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

10:3012:00

 • Datové soubory, výběry, třídění, filtrování.

 • Kontingenční tabulky.

 • Pole KT a jejich nastavení.

 • Analýzy, průřezy, zobrazování.

Oběd

 

12:45-13:45

 • Následná práce s KT.

 • Použití KT pro formuláře.

 • Kontingenční grafy.

14:00-15:00

 • Formáty KT a výpočty v KT

 • Příkladyz praxe (personalistika, sklad, data zúčetních programů).

 • Vazba na jiné programy.

 • Způsoby tisku tabulek, případné problémy, dotazy.Určeno pro pokročilé uživatele MS Excel

Jak to bude probíhat?

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. V případě on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

U prezenčních školení je v ceně zahrnuto občerstvení s nápoji během školení a oběd.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 98 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat. 

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Navrátil Jan

Ing. Navrátil Jan

Absolvoval obchodní akademii a Ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, obor automatizované systémy řízení. Od ukončení studia podniká v Prostějově v oboru výpočetní technika. Je majitelem firmy HABRO, která poskytuje služby IT pro širokou veřejnost, prodej a servis výpočetní techniky a výuku v oblasti IT (kurzy a školení). Má dlouholetou zkušenost v lektorské činnosti.