Firemní e-mail a další dokumenty - dobrý styl a forma

Program kurzu

V kurzu se zaměříme na jazykovou správnost a formální úpravu textů moderní firemní komunikace. Kromě nenahraditelných e-mailů se budeme věnovat také dopisům, PR-textům či příspěvkům na sociální sítě.

Hlavními tematickými okruhy tedy budou:
● strategie psaní (aneb jak při psaní strávit méně času, ale dosáhnout lepších výsledků),
● jazyková správnost a styl (aneb čeština není zcela neměnná, a to v pravopisu, gramatice ani stylistice),
● formální úprava dokumentů (aneb nová státní norma vyšla v roce 2014 a základy počítačové typografie může zvládnout každý).
Účastníci kurzu odejdou obohaceni o desítky zcela konkrétních poznatků a připraveni psát lépe a s větším efektem než dříve.
Po skončení kurzu je lektor studentům k dispozici k individuálním konzultacím.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 5 hodin

Školit vás budou

Mgr. Táborský Jan

Mgr. Táborský Jan

Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl semináře a přednášel na téma pravopis, stylistika odborného textu, syntax, lexikografie, sociolingvistika aj., celkem více než 1500 hodin výuky). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst, např. na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR nebo v Armádě České republiky. Byl výkonným redaktorem popularizačního časopisu Čeština doma a ve světě. Dlouhodobě spolupracuje s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka: kromě redakčních prací a poradenství se významně podílel na tvorbě jejího e-learningové studijního programu (redigování a technické zpracování cca 20 kurzů). V současné době vede agenturu Syntagma (jazykové korektury, redakční práce, zakázkové psaní a copywriting) a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy. Provozuje facebookové stránky Jazykové zajímavosti a je autorem knihy Jazykové jednohubky.