Hmotný majetek a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů - Přímý přenos školení

Hmotný majetek a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů - Přímý přenos školení

Popis kurzu

Seminář poskytuje detailní pohled na hmotný a nehmotný majetek z pohledu daně z příjmů ( zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a podvojného účetnictví  ( zákon č. 563/1991 Sb., ) a upozorňuje zejména na  stavy, kdy nemají oba zákony pro stejnou situaci shodné řešení. Na tyto problémy seminář upozorňuje a nabízí způsoby, jak je vyřešit.

Objednávka školení

Vybraný termín
12.03.2024 09:00 - 14:00
Místo konání

On-line
Google Meet (mapa)

Program kurzu

  • Definice účetní versus daňová

  • Ocenění

  • Zařazení do užívání

  • Způsoby pořízení

  • Odpisování

  • Technické zhodnocení versus oprava

  • Dotace

  • Vyřazení z evidence

  • Specifické případy

Tohoto školení se můžete zúčastnit také prezenčně! Více informací zde.

Jak to bude probíhat?

Po odeslání objednávky školení obdržíte zálohovou fakturu, tj. podklad k úhradě školení.
Nejpozději den před začátkem školení od nás obdržíte odkaz k připojení ke školení a písemné podklady vypracované lektorem na mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
Ke školení se můžete připojit již 15 minut před začátkem školení.

On-line školení realizujeme prostřednictvím Google meet

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

Náhradní plnění

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění.

Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 106 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněnou osobu, kterou  se vám  nepodařilo zaměstnat. 

Vyberte termín školení

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Vybraný termín
12.03.2024 09:00 - 14:00
Místo konání

On-line
Google Meet
Mapa

1 644,63 Kč
bez DPH
1 990,00 Kč s DPH

Školit vás budou

Ing. Žmolík Christian

Ing. Žmolík Christian

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

Lektor bez portrétu

Ing. Procházková Dagmar

Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).