INTRASTAT CZ

Program kurzu

Program:

Statistika Intrastat CZ a její vztahy k DPH,

Právní předpisy k Intrastatu CZ

Způsoby vykazování statistiky Intrastat CZ, lhůty pro podání hlášení.

Předmět statistiky Intrastat CZ - zboží, výjimky z vykazování zboží ve statistice Intrastat CZ

Důkazy o přemístění zboží přes statní hranice ČR

Podklady pro vedení statistiky Intrastat CZ

Časová souvztažnost vykazování Intrastatu CZ, přepravy zboží, fakturace a DPH

Problém zpracovávání statistiky Intrastat CZ přes centrální elektronické systémy ekonomických informací firmy

Problematika jednotlivých vykazovaných údajů ve statistice Intrastat CZ

Zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU

Původ zboží a Intrastat CZ (metodika určování původu zboží)

Fakturovaná hodnota v Intrastatu CZ

Kódy transakcí – druhy obchodních operací a jejich charakteristické příklady

Dodací podmínky Incoterms 2010 –závaznost, druhy, charakteristika jednotlivých podmínek,

Druhy dopravy

Statistické znaky

Opravy chybných údajů v hlášení Intrastatu CZ

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

JUDr. Matoušek Pavel

JUDr. Matoušek Pavel

Zakladatel firmy P-P-MAT, s.r.o., která se více jak dvacet let zabývá zejména činností celního jednatelství a poradenstvím v oblasti zahraničního obchodu. Jeho specializací je finanční, daňové a celní právo, kterými se zabývá při své praxi v celní problematice, zahraničním a intrakomunitárním obchodu EU. Má bohaté zkušenosti v konzultační a poradenské činnosti. Své lektorské dovednosti využívá jako univerzitní učitel i jako lektor na školeních. Publikuje odborné články, stati a studijní materiály se zaměřením na celní a daňovou problematiku.