Inventarizace majetku

Program kurzu

Znalost tohoto tématu odhalí nedostatky v organizaci a řízení dané účetní jednotky, neboť pomůže managementu najít cesty, jak se vyvarovat chybnému rozhodování při řízení skladového hospodářství, aby nedocházelo k neoprávněným výdajům a škodám ve skladovém hospodářství.

 

Určen:

  • jednatelům, pracovníkům ve vedoucích funkcích obchodního úseku, pracovníkům ve skladovém hospodářství i účetním, a to jak v podnikatelské sféře, tak i v nepodnikatelské sféře

 

Cíl školení:

Seminář se nejprve zaměří na legislativu, která uvádí povinnost účetní jednotce inventarizovat skutečný stav veškerého majetku a závazků. Seznámíte se s postupem účetní jednotky při přípravě inventur, tj. vydáním vnitropodnikového předpisu k provedení inventur, s povinností účetní jednotky jmenovat inventarizační komisi, příp. hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise. Budeme se zabývat vlastním průběhem inventur v účetní jednotce, tj. jak probíhá inventura na skladech, co všechno podléhá inventarizaci a jak je třeba pracovat s výsledky inventur. Seznámíte se s výsledky prací inventarizační komise, např. jak sestavit inventurní zprávu, s návrhy inventarizační komise na vypořádání manka, škod a přebytků, které byly zjištěny při inventarizaci majetku a závazků. Také s návrhy inventarizační komise jak naložit s nepotřebným majetkem – prodej a likvidace popř. s návrhy na odpis poškozeného majetku. Upozorníme, kdy je třeba odvést DPH u mank a škod.

 

Obsah:

  • Platná legislativa vztahující se k inventarizaci – Povinnosti účetní jednotky: sestavení vnitřní směrnice a inventarizačních komisí
  • Vlastní průběh fyzické inventury na skladech – Příklady zjišťování skutečných stavů nalezeného materiálu a zboží – Zabezpečení prostor pro provedení inventur
  • Dokladové inventury majetku a závazků
  • Sestavení inventurní zprávy a návrhy na vypořádání manka, škod a přebytků
  • Závěrečná diskuse: odpovědi na Vaše dotazy

 

 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.
Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu

Školit vás budou

Ing. Lukášová Miriam

Ing. Lukášová Miriam

Absolvovala výrobně ekonomickou fakultu na VŠE v Praze a dále Institut certifikace účetních. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Od roku 1990 se ve své účetní a znalecké kanceláři věnuje zpracování účetnictví OSVČ, právnických osob jak podnikatelských, tak neziskových (spolků). Mezi jejich klienty patří živnostníci, právnické osoby, spolky, státní instituce a občané. Kromě toho se zabývá i znaleckou a publikační činností.