Jak se nenechat napálit s NOZ

Program kurzu

Jak se nenechat napálit s NOZ

25. 11. 2014 -  Hotel TENNIS CLUB, Za Kosteleckou 49, Prostějov

Lektor: Mgr. Daniel Zinrák

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

    ·         Základní charakteristika NOZ
    ·         Postavení osob a věcí
    ·         Právní jednání aneb Kdo to může podepsat?
    ·         Uzavření smlouvy
    ·         Jak dostat vždy zaplaceno
    ·         Pohledávky a jejich vymáhání
    ·         Zajištění  a utvrzení dluhu
    ·         Směnka


V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Mgr. Zinrák Daniel

Mgr. Zinrák Daniel

Po maturitní zkoušce studoval na Vyšší obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketing a na Vyšší odborné škole Uherské Hradiště, obor komerční právo. Vystudoval marketing a právo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své praxi se věnuje mezinárodnímu obchodu, správě investic, obchodnímu a občanskému právu. Má zkušenosti z vedení vlastní firmy. Mezi jeho hlavní zájmy patří ekonomická a právní problematika. Stále se věnuje sledování změn v našem právním řádu, zejména v oblasti daní.