Kontrolní mechanismy v Pohodě

Kontrolní mechanismy v Pohodě

Popis kurzu

Kurz je určen pro samostatné účetní, které mají znalosti účetnictví a samostatně účtují účetní případy. Cílem kurzu je naučit se najít chyby, které se při účtování mohou objevit. 

Praktické ukázky budou probíhat v účetním programu Pohoda. Ukážeme si jak nastavit Pohodu a jak s ní pracovat, aby nám v odhalování chyb pomohla. 

Kurz není vhodný pro začátečníky - při ukázkách nebudou vysvětlovány základní účetní pojmy a principy účtování. Je vhodné, aby účastníci kurzu měli praktické zkušenosti s účtováním v programu Pohoda.

Objednávka školení

Vybraný termín
11.10.2022 09:00 - 13:30
Místo konání

On-line
Google Meet (mapa)

Program kurzu

  • Analytické účty - jak je nastavit, aby pracovali pro nás.

  • Práce se saldem - které účty nastavit saldokontě a jak s nimi pracovat.

  • Kontroly v rámci majetku - provázanost účetnictví a evidence majetku, nastavení odpisů - účetní x daňové, kontroly opravy x technické zhodnocení.

  • Pohledávky, závazky - vazba deník x knihy faktur x saldo, kdy jak tvořit opravné položky, odepisovat.

  • Kontrola banky, pokladny - co kontrolovat a jak.

  • Práce se zálohovými fakturami.

  • Časové rozlišení, dohadné položky - na co nezapomenout.

  • Problémové položky z pohledu daně z příjmů - skrytý nehmotný majetek, technické zhodnocení, kdy chtít smlouvy a co v nich hledat.

Jak to bude probíhat?

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. V případě  on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 86 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

U prezenčních školení je v ceně zahrnuto občerstvení s nápoji během školení a oběd.

On-line školení realizujeme prostřednictvím MS TEAMS nebo Google meet. Nejpozději den před konáním školení vám zašleme odkaz, prostřednictvím kterého se připojíte k webináři.

Vyberte termín školení

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Vybraný termín
11.10.2022 09:00 - 13:30
Místo konání

On-line
Google Meet
Mapa

2 057,85 Kč
bez DPH
2 490,00 Kč s DPH

Školit vás budou

Bc. Bartůšková Zuzana

Bc. Bartůšková Zuzana

Jsem účetní s více než patnáctiletou praxí v oblasti účetnictví. Působím jako lektor a publikuji ve svém oboru. Jsem daňový poradce. Po maturitě jsem se rozhodla prohloubit specializaci v účetnictví na Vyšší odborné škole ekonomické v Táboře. Po absolutoriu v roce 2004 jsem působila na pozici samostatné účetní a zároveň jediné účetní ve firmě, což mi přineslo cenné zkušenosti s kompletním účetnictvím malé firmy s 25 zaměstnanci, včetně mzdové agendy, účetních specialit , jako např. účtování zakázkové výroby, řešení obchodů mimo ČR (z pohledu DPH), příprava finančních reportů. Časem se i z původně složitých záležitostí stala rutina a moje touha po profesním růstu mě zavedla do společnosti ABS Jets, a.s. Pozice hlavní účetní zahrnovala mimo jiné i vedení týmu, stanovování účetních postupů společnosti, řešení specifických daňových problémů, spolupráci s auditory, tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, a to všechno v provázanosti i na ostatní oddělení společnosti. Bakalářské studium na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, obor Účetnictví a finanční řízení byl další logický krok ve zvyšování mé odbornosti. Po úspěšné obhajobě bakalářské práce jsem se rozhodla splnit si svůj sen a sama rozhodovat o své profesi, o tom jak ji budu vykonávat, a nebýt odkázána pouze na rozhodnutí jiných. Od října 2010 vedu účetnictví na volné noze. Od roku 2012 jsem součástí autorského týmu Portálu POHODA.