Kurz účetnictví pro začátečníky (40 hodin školení)

účetnictví
pro začátečníky

TERMÍN ZAHÁJENÍ I FORMA STUDIA (PREZENČNÍ NEBO ON-LINE) MOHOU BÝT PO DOHODĚ SE ZÁJEMCI O KURZ ZMĚNĚNY.

 

Osnova školení

1. AKTIVA, PASIVA

 • základní pojmy účetnictví a bilanční princip.
   

2. Účtování na účtech AKTIV a PASIV

 • Zápisy hospodářských operací souvztažnost, podvojnost
 • VÝSLEDKOVÉ účty


Objednávka školení

Vybraný termín
11.09.2024 15:30 - 19:30

3. OBĚŽNÁ AKTIVA

 • účtování zásob, finančního majetek
 • praktické příklady z účetního software

4. STÁLÁ AKTIVA

 • účtování dlouhodobého majetku, odpisy

5. ZÚČTOVACÍ VZTAHY

 • základní mzdové pojmy, účtování mezd
 • KAPITÁLOVÉ účty, dlouhodobé závazky
 • praktické příklady z účetního software

6. NÁKLADY, VÝNOSY

 • účtování
 • praktické příklady z účetního software

7. KURZOVÉ ROZDÍLY

 • ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY

8. Účetní závěrka a uzávěrka

 • VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ
 • praktické příklady z účetního software

9. PRAKTICKÉ příklady

 • SOUVISLÝ PŘÍKLAD účtování účetní jednotky

Jak to bude probíhat?

Cena prezenčního školení zahrnuje  občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje), v případě celodenního školení i oběd.

On-line školení realizujeme prostřednictvím Google meet. Nejpozději den před konáním školení vám zašleme odkaz, prostřednictvím kterého se připojíte k webináři.

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. V případě on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 106 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat. 

V případě potřeby nás kontaktujte

Vyberte termín školení

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Vybraný termín
11.09.2024 15:30 - 19:30
17 190,08 Kč
bez DPH
20 800,00 Kč s DPH
Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Kovaříková Zuzana

Ing. Kovaříková Zuzana

Motto: "Často říkám, že svou práci musí člověk dělat s pokorou, oddaností a hlavně, s velkou láskou." Ing. Zuzana Kovaříková vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, obor účetnictví a daně. Již při studiu se věnovala lektorské činnosti v oblasti účetnictví, daní a financí, a té se věnuje dodnes (s přestávkami tedy více než 5 let). Od ukončení studií působí jako manažer ekonomického oddělení a personalista ve zpracovatelském podniku, a svůj volný čas věnuje svému koníčku - vedení účetnictví a ekonomickému poradenství převážně malých firem a drobných podnikatelů.