Moravský akcelerátor jako příležitost pro Váš růst, inovace i expanzi na zahraniční trhy

Program kurzu

Seminář pouze pro podniky!

Jste podnik s alespoň dvaceti zaměstnanci? Od 15.6.2016 po dobu pouze dvou měsíců můžete žádat MPSV o dotaci na velké projekty na vzdělávání zaměstnanců v rámci Výzvy č. 43 Podnikové vzdělávání z Operačního programu Zaměstnanost.
Žádat mohou i firmy se sídlem či provozovnou na územní hl. m. Prahy, pokud samotné školení bude probíhat mimo území hlavního města. Projekty jsou určeny max. na 2 roky, min. výše jednoho projektu je minimálně 500 tis. Kč.
V této výzvě, podobně jako v předchozích výzvách Školení je šance a Podnikové vzdělávání bude podporováno vzdělávání v oblastech:
ICT vzdělávání, měkké dovednosti (tzv. soft skills), manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, účetní a ekonomické kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání
Novinka ! Kvůli snižování administrativní zátěže budou projekty v režimu zjednodušeného vykazování.

Obsah semináře:
Informace o dotačních příležitostech a možnostech získání prostředků na vzdělávání.
Zveřejněné a připravované výzvy, náležitosti zpracování žádostí o dotace a podmínky pro získání prostředků z Operačního programu Zaměstnanost.

ZAMĚSTNAVATELÉ, nenechejte si tuto příležitost ujít, je správný čas na čerpání dotací na vzdělávání !

Každý účastník obdrží drobné občerstvení.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 4 hodin

Školit vás budou

Mgr. Jitka Nadymáčková, MBA

Mgr. Jitka Nadymáčková, MBA

Dotační manažerka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti projektového vzdělávání a hodnotitelka. Absolventka FF ÚP obor andragogika-vzdělávání dospělých a personální management, a dále postgraduálního studijního programu Senior Executive na Notthingham Trent University (B.I.B.S).

Denisa Švecová

Denisa Švecová

Je majitelkou firmy AldEkon, která se zabývá vedením účetnictví malých a středně velkých firem. Má vlastní oddělení vzdělávání pro účetní, obchodníky a manažery. Vzdělává tak téměř všechny firmy v okrese Prostějov, které mají touhu se dále zdokonalovat a pracovat na sobě. Již třetím rokem vede mastermindové skupiny začínajících podnikatelek, používá techniku councilových kruhů. Je manažerka prostějovského podnikatelského klubu BforB. Účastnila se projektu Moudré podnikání žen. Prošla výcvikem facilitátorů pod vedením Lenky Papadakisové – zakladatelky klubu Moudrého podnikání žen a majitelky firmy Expertis v Praze.