Mzdová agenda v celém rozsahu

Program kurzu

Mzdová agenda v celém rozsahu, změny a novinky v zákoníku práce, daních, sociálním a zdravotním pojištění.

21.6.2012 - H-club, Wolkerova 1697/22, 791 01 Prostějov

Ing. Růžena Klímová

Školení pro středně pokročilé a pokročilé mzdové účetní

Vybrané komplikované oblasti, ve kterých mzdové účetní při zpracování mzdové agendy dost často a opakovaně chybují. Kde chyby vznikají nejčastěji a jak je opravit, jak má vypadat správná evidence nebo výpočet, to bude tématem tohoto zajímavého semináře. Účastníci budou také seznámeni s aktualitami ve mzdové oblasti.

Práce přesčas - kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas, práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčasvliv na výpočet průměrného výdělku, náhradní volno za práci přesčas, mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas od 1.1.2012 a konstrukce takové mzdy, její výhody a nevýhody

Svátek - zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba, zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba, náhradní volno za svátek, práce přesčas v den svátku, práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli

Dovolená a její určení od 1.1.2012 - krácení dovolené, převody zůstatků dovolené, přeplatky na dovolené a srážky bez souhlasu zaměstnance

Chybné zdanění příjmu zaměstnance vinou zaměstnavatele a vinou poplatníka - právo mzdové účetní provádět opravy bez souhlasu, lhůty pro opravy zálohy daně a daně, evidence oprav daně a zálohy daně

Nesprávně sražené pojistné na ZP a SZ a provedení opravy

Nové povinnosti zaměstnavatelů - § 37 odst. 2 písem. c) zákona č. 582/1991 Sb.

Mzda omylem vyplacená

Doplatky mezd po ukončení zaměstnání - neplatnost „Prohlášení poplatníka“

Posuzování příjmů ve vztahu k uchazeči o zaměstnání, který současně pracuje

Refundace mezd při překážkách v práci z důvodu veřejného zájmu - § 206 zákoníku práce

Odvod zdravotního pojištění - DPN téměř po celý měsíc a odvod pojistného, minimální vyměřovací základ - student dosáhne v měsíci 26. let věku, souběh zaměstnání a OSVČ (hlavní a vedlejší)

Dohody o provedení práce nad 10.000,- Kč (změna od 1.1.2012)

Nejčastější chyby a jak je opravit - v oblasti pracovněprávních náležitostí (,zápočtový list,), v oblasti daňové, v oblasti nemocenského pojištění (rozhodné období, vyloučené doby atd.), v oblasti zdravotního pojištění (neplacené volno, absence, minimální vyměřovací základ - doplatek do minima), v oblasti odvodu sociálního pojištění (nemocenského a důchodového pojištění), zdanitelný příjem ( 1% PC vozidla) a DPN (nezúčtovaný příjem)

Správný postup při výpočtu průměrného výdělku a jeho použití

Postup při výpočtu srážek ze mzdy, při dočasné pracovní neschopnosti a PPM po změně občanského soudního řádu – sněmovní tisk 537/2011

Dotazy

 

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Klímová Růžena

Ing. Klímová Růžena

Ing. Růžena Klímová je velice schopná a sympatická lektorka, která přednáší mzdovou problematiku už od roku 1999 pro mnoho vzdělávacích agentur mimo jiné i pro AldEkon. Ing. Klímová publikuje v mnoha odborných časopisech, svoji publikační činnost zahájila v r. 2000, nejprve jen dílčími příspěvky do odborných časopisů, později i jako autor a spoluautor odborných publikací. Ing. Klímová je autorkou několika odborných titulů – Mzdové a personální checklisty, Mzdové výpočty, Povinnosti mzdové účetní a spoluautorkou odborných publikací MZDY, Encyklopedie mzdového účetnictví, a dalších.