Mzdové účetnictví se základy personalistiky

Program kurzu

Mzdové účetnictví se základy personalistiky - dlouhodobý kurz

1. 10. 2015 -  AldEkon Prostějov - Držovice, U hřbitova 9

Lektor: Lenka Mádrová

Rozsah kurzu: 90 hodin

Termín:            1. 10. 2015 - 31. 1. 2016

Výukové dny:  dle dohody po-čt 16:00 - 20:00 hod., sobota 9:00 - 17:00 hod.

Náplň kurzu :
PPV – nábor zaměstnanců, zdravotní prohlídky, vznik PPV, náležitosti pracovních smluv
Odměňování, mzda, příplatky, náhrady
Skončení PPV – jak,  povinnosti
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění, ELDP
Nemocenské pojištění
Srážky ze mzdy ve vazbě na OSŘ
Závislá činnost a daně

Kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou , absolvent obdrží certifikát o absolvování kurzu.

 

Profil absolventa:
Absolvent umí zpracovat mzdovou agendu, včetně vyplňování základních tiskopisů. Zná právní předpisy týkající se pracovního práva. Absolvent zná úskalí pracovně právních vztahů (švarc systém, chyby v odměňování, chyby v evidenci docházky, chybná rozvázání pracovního poměru apod.). Umí vypočítat daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, vypočítat zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, vést a zpracovávat veškerou evidenci mezd, vypočítat mzdy, průměrné výdělky. Absolvent je seznámen také s veškerými činnostmi v oblasti personalistiky a mezd vůči úřadům státní správy (měsíční hlášení, roční zúčtování zálohových a srážkových daní, evidenční listy důchodového pojištění).

 

V ceně kurzu:
- Učebnice / studijní materiály
- Psací potřeby
- Drobné občerstvení
- Certifikát o absolvování kurzu

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Úroveň kurzu 1 – Základní