Mzdy komplexně

Program kurzu

Mzdy komplexně

30. 10. 2014 -  Školící centrum Hotel Tennis club, Za Kosteleckou ulicí 49, 79607 Prostějov

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Aktuality z mzdové účtárny a schválené legislativní novinky roku 2015
·   Sazby minimální a zaručené mzdy od roku 2015, další legislativně technické změny nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
·   Sleva na dani u důchodců za rok 2014 (2013)
·   Novela zákona o pobytu cizinců – zaměstnanecké karty, nové podmínky zaměstnávání cizinců.
·   Dvě novely zákona o zaměstnanosti od roku 2015 – zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob, nové sazby pokut za nelegální zaměstnávání atd. (schválená), výkon práce pro společnost a pobírání podpory (připravovaná).
·   Nové sazby pokut dle zákona o inspekci práce (2015).
·   Dohody a srážkách ze mzdy a exekuce – aktuální vyjádření k praktickému postupu (srpen 2014): ministerstvo spravedlnosti a tvůrce nového občanského zákoníku (vyjadřují se k rozdílným právním výkladům - čistá nebo hrubá mzda, co je myšleno „polovinou“ příjmů, pořadí dohod při souběhu s exekucemi, zda mají exekuce přednost a zda musí být dodržena nezabavitelná částka)
·   Osoba blízká a odměňování – zaměstnávání příbuzných – např. v s. r. o.
·   Náhrada mzdy v době pracovní neschopnosti – kdo je oprávněn ji kontrolovat, na co se kontroly zaměřují, nedodání dokladů zaměstnancem (pozdě předaný lístek na peníze).
·   Vyjádření ministerstva spravedlnosti k souběhu funkcí.
·   Elektronické doručování písemností zaměstnancům – je možné doručovat datovou schránkou?
·   Převedení (přeložení) na jinou práci – povinnost, možnost, doplatky do mzdy atd.
·   Rozdíl v počítání lhůt podle zákoníku práce a podle NOZ.
·   Souběh přesčasu a svátku (příplatek a náhradní volno).
·   Nová norma pro úřední korespondenci.
·   Další připravované legislativní změny.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Dagmar Kučerová je velice schopná a sympatická lektorka, která zvládá problematiku mezd v celém jejím rozsahu. Zná dokonale celou problematiku nemocenského pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění, zákoník práce a daně z příjmů ze závislé činnosti. Jako jedna z mála lektorek upozorní i na vazby s účetnictvím, nebo i na daňové dopady z hlediska daní z příjmů. Do tohoto tématu jak všichni víme, se většina mzdovek vůbec nepouští. Lektorskou činností se zaměřením na mzdové účetnictví se PhDr. Kučerová zabývá od roku 2009. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáší na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Publikuje články z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky, především pro server Podnikatel.cz.