Mzdy komplexně

Program kurzu

  • Novela zákona o daních z příjmů - připravované změny ve slevách na dani a daňovém zvýhodnění, nezdanitelných částech základu daně, jejich prokazování, zdanění srážkovou daní, benefitech, nový tiskopis daňové prohlášení apod.

  • Novela zákona o nemocenském pojištění - nová otcovská dávka, karenční lhůta u náhrady mzdy.

  • Zákon o státní sociální podpoře - rodičovský příspěvek, úprava statutu studenta a další. 

  • Změna zákona o specifických zdravotních službách - plánované změny v pracovnělékařské péči, prohlídkách, jejich frekvenci a dalších povinnostech zaměstnavatelů.  

  • Novela občanského zákoníku - sjednání pracovněprávního vztahu s nezletilým, jeho okamžité zrušení, změny v možnosti zápočtu dluhu a ve srážkách ze mzdy na základě dohod.  

  • Změny ve zdravotním a sociálním pojištění - nové zálohy, redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy, zvýšení důchodů.

  • Novela zákona o zaměstnanosti - nekolidující zaměstnání a výkon práce na dohodu o provedení práce, 

  • Nové nezabavitelné částky pro výpočet exekučních a insolvenčních srážek.

  • Minimální a zaručená mzda.   

  • Nástin připravovaných změn zákoníku práce a další legislativní novinky k datu konání semináře. 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Dagmar Kučerová je velice schopná a sympatická lektorka, která zvládá problematiku mezd v celém jejím rozsahu. Zná dokonale celou problematiku nemocenského pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění, zákoník práce a daně z příjmů ze závislé činnosti. Jako jedna z mála lektorek upozorní i na vazby s účetnictvím, nebo i na daňové dopady z hlediska daní z příjmů. Do tohoto tématu jak všichni víme, se většina mzdovek vůbec nepouští. Lektorskou činností se zaměřením na mzdové účetnictví se PhDr. Kučerová zabývá od roku 2009. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáší na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Publikuje články z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky, především pro server Podnikatel.cz.