Mzdy komplexně

Program kurzu

· Novela zákoníku práce – odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, nové nařízení vlády o odškodnění, možnost jednorázového ukončení dohody o provedení práce atd.

Novela zákona o zaměstnanosti - omezení pobírání podpory - upřesnění výkladů, nová náhradní doba - pracovní neschopnost, jak se projeví v praxi.
Rozšíření okruhu příjmů podléhajících exekučním a insolvenčním srážkám - dohody o provedení práce, výsluhové příspěvky, přechodná opatření k novele zákona (aplikace v praxi, vyjádření Exekutorské komory ČR a ministerstva spravedlnosti), změny v exekučního řádu - deponování atd.
Změny v daních - změna v uplatnění slevy za umístění dítěte – novela zákona o dětské skupině, upravený pojem předškolní zařízení a dopad do mzdové praxe, nový výklad k daňovému zvýhodnění (pro rok 2015), dopady zvýšení minimální mzdy do mzdového účetnictví, navržené zvýšení daňového zvýhodnění, úprava nezdanitelných částí základu daně, životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové spoření - změna zdanění zaměstnaneckého benefitu a další.
Změny ve zdravotním pojištění od září 2015 a od ledna 2016 – dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění, jeho doložení, změna zdravotní pojišťovny, pojištěnci placení státem.
Novela zákona o ochraně zdraví při práci – změny v žádosti o zařazení prací do kategorií dle rizika ohrožení zdraví a její doložení (souvisí s pracovnělékařskými službami).
Nová vyhláška o zakázaných pracích na pracovištích – upozornění na změny.
Ukončení důchodového spoření – postup, termíny pro pojištěnce i plátce, poslední odvod pojistného, vyúčtování.
Minimální a zaručená mzda – minimální hodinová a měsíční mzda, nové minimální sazby zaručené mzdy pro zaměstnance, včetně sazeb pro zaměstnané invalidní důchodce.
Důležité údaje pro rok 2016 – nová výše záloh pro samostatnou výdělečnou činnost, vyměřovací základ pro zaměstnance, rozhodná částka atd., redukční hranice a náhrada mzdy, zvýšení důchodů.
Náhrada mzdy od roku 2016 - nové údaje a karenční lhůta.

· Nezabavitelná (nepostižitelná) částka v exekučních srážkách v roce 2016.

· Cestovní náhrady – zvýšení sazeb tuzemského a zahraničního stravného.

· Malá technická novela nového občanského zákoníku a další aktuality k datu konání semináře.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Dagmar Kučerová je velice schopná a sympatická lektorka, která zvládá problematiku mezd v celém jejím rozsahu. Zná dokonale celou problematiku nemocenského pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění, zákoník práce a daně z příjmů ze závislé činnosti. Jako jedna z mála lektorek upozorní i na vazby s účetnictvím, nebo i na daňové dopady z hlediska daní z příjmů. Do tohoto tématu jak všichni víme, se většina mzdovek vůbec nepouští. Lektorskou činností se zaměřením na mzdové účetnictví se PhDr. Kučerová zabývá od roku 2009. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáší na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Publikuje články z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky, především pro server Podnikatel.cz.