Mzdy - novinky

Program kurzu

Mzdy - novinky

2. 2. 2015 -  Školící centrum Hotel Tennis club, Za Kosteleckou ulicí 49, 79607 Prostějov

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 14:30  Přestávky určí přednášející

Legislativní novinky roku 2015 ve mzdové účtárně

·   Daňové změny v souvislosti se zavedením dětských skupin – osvobození nepeněžního plnění, daňově uplatnitelné náklady, sleva za umístění dítěte, prokázání slevy – uplatnitelné již v roce 2014 atd.
·    Novela zákona o daních z příjmů – změny ve zdanění závislé činnosti, zdanění důchodu, osvobozené příjmy, benefity zaměstnavatele, zdanění autorských honorářů plátcem, omezení daňových paušálů, nezdanitelné části základu daně (darování krve, penzijní a životní pojištění – omezení a nová lhůta pro dodanění), doplňkové spoření, solidární daň, spolupracující osoby, daňové slevy, diferencované daňové zvýhodnění, vyživované osoby a pěstounská péče, změny v ročním zúčtování a další připravované změny daně z příjmů od roku 2015 (příp. 2014).
·   Změny v sociálním a zdravotním pojištění – vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění, sazby pojistného, elektronická podání, změny v odvodech u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, soustavná příprava na budoucí povolání na vyšší střední škole, neplacené volno a další.
·   Nové redukční hranice pro nemocenské pojištění, náhrada mzdy 2015, nové zálohy na pojistné, maximální vyměřovací základ.
·    Novinky v hlášení o pracovních úrazech (nová příloha), nový seznam nemocí z povolání.
·    Sazby zahraničního a tuzemského stravného v roce 2015.
·    Změny v exekučních a insolvenčních srážkách 2015.
·    Další novinky roku 2015 a jejich aplikace v mzdové praxi.
·    Pro účastníky bude zpracován podrobný materiál.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Dagmar Kučerová je velice schopná a sympatická lektorka, která zvládá problematiku mezd v celém jejím rozsahu. Zná dokonale celou problematiku nemocenského pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění, zákoník práce a daně z příjmů ze závislé činnosti. Jako jedna z mála lektorek upozorní i na vazby s účetnictvím, nebo i na daňové dopady z hlediska daní z příjmů. Do tohoto tématu jak všichni víme, se většina mzdovek vůbec nepouští. Lektorskou činností se zaměřením na mzdové účetnictví se PhDr. Kučerová zabývá od roku 2009. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáší na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Publikuje články z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky, především pro server Podnikatel.cz.