Mzdy - novinky

Program kurzu

 

  • Daň z příjmů ze závislé činnosti (připomenutí důležitých změn) – nový pojem předškolní zařízení (uplatnění slevy za umístění dítěte), vybrané změny z pokynu GFŘ D-22 pro mzdové účetní, střídavá péče a daňové zvýhodnění, (ne)upřednostňování společných dětí, změny ve zdanění srážkovou daní (dohody o provedení práce a autorské honoráře), pojistné na soukromé životní pojištění, zdanění zápůjček, uplatnění slevy na manželku, nové náležitosti mzdového listu, soustavná příprava na budoucí povolání, daňový nerezident a uplatnění slev na dani, upozornění na časté chyby, příklady z praxe a další.
  • Důležité termíny v souvislosti s nastávající mzdovou závěrkou, opravy chyb, nové tiskopisy.
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – připomenutí povinností, průměrná mzda v národním hospodářství, postup výpočtu atd.
  • Exekuční srážky ze mzdy – nová nezabavitelná částka, vyživovací povinnost v souvislosti s exekučními srážkami ze mzdy – kdo je vyživovanou osobou, právní úprava, od kterého okamžiku vyživovací povinnost začíná, v čem účetní chybují.
  • Předčasný důchodce a předdůchodce (první a třetí pilíř důchodové reformy) – zdravotní pojištění - státní kategorie pojištěnců, povinnosti a evidence v sociálním pojištění (ustanovení § 37 zákona č. 582/1991 Sb.).
  • Podpora v nezaměstnanosti v roce 2016 – podmínky pobírání podpory, maximální výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, podpora pobíraná z náhradní doby, nová náhradní doba (pracovní neschopnost, v jakých případech bude nová náhradní doba využita), omezení možnosti pobírání podpory v souvislosti se změnami zákona o zaměstnanosti.
  • Připravované změny v oblasti podpory rodiny - otcovská poporodní péče, pečovatelská dovolená, dětské skupiny a mikrojesle, úprava rodičovského příspěvku a další.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Dagmar Kučerová je velice schopná a sympatická lektorka, která zvládá problematiku mezd v celém jejím rozsahu. Zná dokonale celou problematiku nemocenského pojištění, důchodového pojištění, zdravotního pojištění, zákoník práce a daně z příjmů ze závislé činnosti. Jako jedna z mála lektorek upozorní i na vazby s účetnictvím, nebo i na daňové dopady z hlediska daní z příjmů. Do tohoto tématu jak všichni víme, se většina mzdovek vůbec nepouští. Lektorskou činností se zaměřením na mzdové účetnictví se PhDr. Kučerová zabývá od roku 2009. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáší na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Publikuje články z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky, především pro server Podnikatel.cz.