Novinky daně z příjmu právnických osob a účetních předpisů

Program kurzu

Obsah:


1. Schválené novely zákona o daních z příjmů
2. Veřejně prospěšní poplatníci – změny pro rok 2017 a 2018
3. Hmotný a nehmotný majetek, způsoby odepisování, nestandardní situace (likvidace nemovitosti s následnou výstavbou nové)
4. Technické zhodnocení – vymezení, provedené na najatém a podnajatém majetku
5. Finanční leasing – definice, průběh, předčasné ukončení
6. Opravné položky k pohledávkám
7. Podíly na zisku – rozšíření okruhu poplatníků pro osvobození, podmínky pro osvobození, vyplacená záloha na podíl na zisku a následně prodej podílu
8. Daňové a nedaňové náklady – daň z nabytí nemovitých věcí, paušální výdaj na vozidlo, motivační příspěvek, pořízení os automobilu na nebankovní úvěr...
9. Bezúplatné příjmy (účetní a daňový pohled, dar přijatý na dlouhodobý majetek)

 
V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Žmolík Christian

Ing. Žmolík Christian

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

Lektor bez portrétu

Ing. Procházková Dagmar

Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).