Novinky daně z příjmu právnických osob v roce 2020 a 2021

Novinky daně
z příjmu právnických osob v roce 2020 a 2021

Program kurzu

Na tomto školení si projdeme veškeré změny, které nás tento rok potkaly, a to nejen změny v zákoně o daních z příjmů. 

Obsah:

1. Schválené a připravované novely zákona o daních z příjmů

2. Změny ZDP a daňového řádu v souvislosti s implementací směrnice ATAD

       a) omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

       b) zdanění při přemíštěni majetku bez změny vlastnictví

       c) řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace

       d) oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

       e)  zdanění ovládané zahraniční společnosti

       f)  implementace úpravy „zneužití práva“

 

3. Odčitatelné položky

  a) uplatnění daňové ztráty – důraz na změny od roku 2020

  b) výzkum a vývoj

  c) podpora odborného vzdělávání

4. Pohledávky  

  a) opravné položky k pohledávkám

  b) odpis pohledávek

5. Daňové a nedaňové náklady - v návaznosti na schválené novely (bude upřesněno) 

6. Zaměstnanecké benefity 

      a) bezpečnost a ochrana zdraví při práci

      b) pracovně lékařské služby 

      c) vzdělávání zaměstnanců 

      d) stravování zaměstnanců 

      e) nároky zaměstnanců vyplývající za smluv 

      f) nepeněžní plnění zaměstnavatele 

      g) služební vozidlo k soukromému použití

      h) plnění z FKSP

7. Diskuze

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. Na vyžádání jej můžeme, po absolvování kurzu, po dohodě s lektorem, dodat i v elektronické podobě. 

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit. 

V ceně je zahrnuto chutné  občerstvení, nápoje a oběd.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč  za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

 

Chcete vědět víc? Zavolejte nám. Kontakt 

Školit vás budou

Ing. Žmolík Christian

Ing. Žmolík Christian

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.