Novinky v daních a účetnictví

Program kurzu

Novinky v daních a účetnictví

27. 11. 2014 -  Hotel TENNIS CLUB, Za Kosteleckou 49, Prostějov

Lektor: Ing. Zdenka Volkánová

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející


Seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2015, a to zejména v souvislosti s očekávanými novelami zákona o daních z příjmů či zákona o DPH. Obsah semináře bude doplněn o aktuální výklady, stanoviska a upozornění na problémy z praxe za první měsíce fungování nové úpravy:

    -          změny v zákoně o daních z příjmů pro rok 2015 (odstranění superhrubé mzdy, změny v paušálech pro fyzické osoby a další podle vývoje legislativy)
    -          novela DPH a dalších daňových zákonů
    -          nejdůležitější změny v pojistných zákonech pro rok 2015 ve vztahu k daním a účetnictví
    -          očekávané změny v účetnictví (zákoně, prováděcích vyhláškách či českých účetních standardech)
    -          výklad některých sporných postupů v roce 2014 na základě stanovisek GFŘ.

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání.


V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní