OBCHOD PO TELEFONU - DOMLUVTE SI SCHŮZKU A NAVAZUJTE VZTAHY S ÚSMĚVEM

Program kurzu

PO TELEFONU – DOMLUVTE SI SCHŮZKU A NAVAZUJTE VZTAHY S ÚSMĚVEM


 o vítězství formy nad obsahem,
 o telefonickém ROZHOVORU,
 o upřímném zájmu o člověka, kterého ještě neznáme,
 o hezké prezentaci sebe sama, vlastní produktu a firmě,
 o argumentaci v telefonu.


Kurz je pro ty z vás, kteří si domlouvají schůzky po telefonu, či je jejich cílem navazovat po telefonu se svými klienty vztah a zaujmout je vašim produktem, vaší prací.
Na kurzu budete trénovat hezké povídaní o sobě, svém produktu a firmě. Budeme se věnovat Vašim užitkům pro klienta. Proběhne náslech začátku hovoru. V rámci tréninku argumentace v telefonu při domlouvání schůzky proběhne živé telefonování s lektorkou, která bude hrát obchodníka a někteří účastníci budou hrát svízelné klienty, se kterými bude schůzku domlouvat.

Obsah kurzu:
1. Struktura hovoru. Ne callskript. Jak domluvit schůzku.
2. Cíl hovoru a schopnost hovor vést.
3. Využití otevřených a uzavřených otázek v telefonu.
4. Jak zaujmout a jak získat důvěru.
5. Jak pracovat s hlasem. Jaké zvolit tempo, pomlky. Trénink vyčkávaní na odpověď.
6. Námitky jako příležitost k prodeji.
7. Úsměv v hlase, schopnost dotáhnout hovor do konce.
8. Prezentace pomocí užitků a výběr správných slov pro osobu, se kterou telefonujeme.
9. Asertivita s lidskou tváří. Dovednost nebrat si típnutý hovor osobně.
10. První věta a poslední věta. První dojem a co si o mě bude pamatovat.
11. Schopnost domluvit si další komunikaci. Jak telefonováním neztrácet čas.
12. Poznámky a další aktivita po telefonu.
13. Vedení osobní statistiky, aby mě telefonování bavilo.
14. Tři typy lidí. Jak je poznat a rychle reagovat v telefonu. Dle knihy Za to můžeš ty .. můj mozku.

Reference:
Nejdůležitějším stavebním kamenem úspěchu v obchodě pro získání nového zákazníka je první kontakt s ním. V našem případě se jedná o nelehký kontakt telefonický. Na tuto těžkou disciplínu jsme si vybrali externí profesionální lektorku v oboru Reginu Vondrovou. Na základě intenzivního školení jsme získali ucelený návod, jak chytře zákazníka oslovit, jakou metodiku pro zefektivnění procesu sjednávání schůzek dodržovat a jak zaznamenávat a analyzovat odchozí hovory. Děkuji Regině za rozvoj našich obchodních týmů. Její rady a podněty denně využíváme v praxi.
Tomáš Meloun, jednatel společnosti netpromotion group s.r.o.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Bc. Vondrová Regina

Bc. Vondrová Regina

Pod vlastní značkou Aktivní Networking učí firmy i jednotlivce zářit při tvorbě a práci s jejich sítí kontaktů, jednotlivých vztahů, ať už obchodních, na pracovišti nebo při realizaci společenských akcí. Denně telefonuje, domlouvá schůzky, vyřizuji vlastní objednávky, vyjednává - věnuje se obchodu. Spolupracuji s týmem neziskové organizace EduFórum Praha, kde se pořádají večerní networkingová setkání o inovacích ve vzdělávání. Navazování a budování vztahů je pro ni denním chlebem. To, co učí, dělá každý den!