ON-LINE KURZ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY               (40 hodin školení)

ON-LINE KURZ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (40 hodin školení)

Program kurzu

ON-LINE ŽIVÝ KURZ S MOŽNOSTÍ DOTAZŮ A DISKUSE
S LEKTORKOU

 

Osnova školení

 

 

1. AKTIVA, PASIVA  - základní pojmy účetnictví . Bilanční princip. 


2. Účtování na účtech AKTIV a PASIV.  

    Zápisy hospodářských operací souvztažnost, podvojnost 

    VÝSLEDKOVÉ účty


3. OBĚŽNÁ AKTIVA – účtování zásob, finančního majetek

    –  praktické příklady z účetního software

 

 

4. STÁLÁ AKTIVA – účtování dlouhodobého majetku, odpisy

5. ZÚČTOVACÍ VZTAHY  – základní mzdové pojmy, účtování mezd
    KAPITÁLOVÉ účty, dlouhodobé závazky
     praktické příklady z účetního software
 
6. NÁKLADY, VÝNOSY  účtování
      praktické příklady z účetního software
 
7. KURZOVÉ ROZDÍLY
    ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY                                                                                              

8. Účetní závěrka a uzávěrka – VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, DAŇ Z PŘÍJMŮ
    – praktické příklady z účetního software                                                                                                                                                     

 9. PRAKTICKÉ příklady, SOUVISLÝ PŘÍKLAD účtování účetní jednotky

Jak to bude probíhat ?

Je to snadné.

Kurz zahájíme 19.10.2021 v 15:30 hodin. přes MS Teams. Lekce bude trvat do 19:30hodin

Budeme se scházet vždy v úterý dle rozpisu ve stejný čas

 

Den před konáním on-line školení Vám zašleme na e-mail, který uvedete do objednávky, odkaz k přihlášení do webináře, a informaci, jak postupovat.

Spolu s odkazem obdržíte také písemné podklady od lektora, abyste si je mohli vytisknout.

V den konání webináře se kliknutím na odkaz připojíte k vysílání. Doporučujeme tak učinit 10-15 minut předem.

V případě nesnází nás kontaktujte, jsme připraveni Vám pomoci s řešením.

Přihlaste se celým jménem (jménem a příjmením), abychom poznali, že jste to právě Vy.


V případě potřeby nás kontaktujte

Termíny jednotlivých lekcí:

19.10.2021
26.10.2021
02.11.2021
09.11.2021
16.11.2021
23.11.2021
30.11.2021
07.12.2021
11.01.2022
18.01.2022

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. 

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit. 

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč  za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

V případě potřeby nás kontaktujte 

Dlouhodobý kurz

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Místo konání


MS TEAMS (ON-LINE),
Mapa

13 140,50 Kč
bez DPH
15 900,00 Kč s DPH
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 40 hodin

Školit vás budou

Ing. Kovaříková Zuzana

Ing. Kovaříková Zuzana

Motto: "Často říkám, že svou práci musí člověk dělat s pokorou, oddaností a hlavně, s velkou láskou." Ing. Zuzana Kovaříková vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, obor účetnictví a daně. Již při studiu se věnovala lektorské činnosti v oblasti účetnictví, daní a financí, a té se věnuje dodnes (s přestávkami tedy více než 5 let). Od ukončení studií působí jako manažer ekonomického oddělení a personalista ve zpracovatelském podniku, a svůj volný čas věnuje svému koníčku - vedení účetnictví a ekonomickému poradenství převážně malých firem a drobných podnikatelů.