Podnikatelský Mastermind

Podnikatelský
Mastermind

Mastermind je technika řešení problémů za pomoci všech zúčastněných. Má nejsilnější dopad právě, když jsou zúčastnění aktéři různých profesí, různého věku. Tato technika dokáže to, že vás i každého zúčastněného napadají myšlenky, které vás o samotě nikdy nenapadnou a díky těmto myšlenkám dokáže skupina vymyslet neuvěřitelná a často jednoduchá řešení různých problémů. Zažijete si na vlastní kůži sílu společného myšlení, kde je krásně vidět, že celá skupina je moudřejší než nejmoudřejší jedinec této skupiny a často je to díky pohledu někoho, od koho byste to vůbec nečekali.

Jak vypadá a co ti přinese Mastermind?

 

 

Je to uzavřená skupina lidí, která systematicky pracuje na vyřešení problému každého jedince. Je to velmi efektivní technika, ve které hraje hlavní roli pohled jinýma očima na tvůj problém. Celá skupina zapojí své zkušenosti a své znalosti k tomu, aby ti ukázala slabiny a silné stránky tvého projektu nebo tvého problému. Tím se neskutečně urychlí tvůj růst a otevře ti nečekané možnosti, které jsi dosud nebyl schopen vidět ani ty ani lidé, kterými jsi obklopen. Tady se budou na tvém řešení podílet lidé, kteří nejsou postiženi profesionální slepotou tvého oboru podnikání.

Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

 

 

Jak to bude probíhat?

 

 

Postupně se budeme zabývat konkrétními problémy jednotlivců, první téma přijde na řadu hned po zahájení semináře. Mezi každým mastermindem budete mít krátkou přestávku.

V dopoledních hodinách stihneme tři mastermindy, pak bude následovat vydatný oběd, po něm pak další tři mastermindy.

Celý seminář je velice intenzivní, ale zároveň velice nabíjející a obohacující.

Neznám jinou efektivnější formu řešení problémů, než je právě mastermind.

Zajistěte si své místo včas, protože počet účastníků je striktně omezen na 6 osob.

Bonus pro vás!

Doveďte na Mastermindové setkání svého přítele podnikatele a získáte vstup zvýhodněný  o 1000 Kč za každého, kterého na setkání přivedete.

Vzhledem k tomu, že na Moravě mnoho takových mastermindových skupin není, je šance, že váš přítel uvítá právě tuto možnost, setkání absolvovat tady v Olomouckém kraji.

 

V rámci školení máte zajištěno celodenní občerstvení, nápoje a oběd.

 

Čas strávený na tomto setkání se vám mnohonásobně vyplatí!

Ukázka z mastermindového setkání

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 86 000 Kč  za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

 

 

V případě potřeby nás kontaktujte

Školit vás budou

Švecová Denisa

Švecová Denisa

Je majitelka firmy AldEkon, která se zabývá jak vzděláváním pro obchodníky, manažery, personalisty a účetní, tak i vedením účetnictví malých a středně velkých firem. Pro tyto firmy zpracovává podnikatelské dotace. Oddělení vzdělávání pod jejím vedením tak dnes už vzdělává téměř všechny firmy v okrese Prostějov, a mnoho firmem z Olomouckého kraje, jejichž týmy mají touhu se dále zdokonalovat a pracovat na sobě. Dokáže poradit začínajícím podnikatelům, jak nastavit své podnikání. Nabízí poradenství k daňové optimalizaci. Je certifikovaná koučka. Vede podnikatelské mastermindové skupiny, používá techniku councilových kruhů. Rozebere s vámi vaše plány a pomůže vám najít směr. Je dlouholetou členkou podnikatelského byznys klubu. Účastnila se projektu Moudré podnikání žen. Prošla výcvikem facilitátorů pod vedením Lenky Papadakisové. Absolvovala čtyřletý sebezkušenostní výcvik Rogerovské psychologie. Koučink s Denisou můžete mít v Prostějově, Olomouci, nebo on-line.