Právní minimum pro jednatele a majitele firem

Právní minimum pro jednatele a majitele firem

Program kurzu

Poznejte rizika související s výkonem funkce jednatele a buďte připraveni čelit problémům předtím, než skutečně nastanou.
Vědomost je základním stavebním kamenem účinné prevence.
Naučte se správně nastavit vnitřní pravidla a dozorové funkce uvnitř právnické osoby.

Seminář vás vzdělá v oblastech vnímání hranice odpovědnosti statutárního orgánu a jak aktivně hledat cesty k řízení rizik v rámci podnikání. Doporučíme, co dělat, ocitnete-li se v situaci, kdy je zpochybňováno vaše jednání s péčí řádného hospodáře. Poradíme jakým způsobem nastavit compliance programy a učinit veškerá opatření tak, aby bylo možné obchodní společnost i jednatele vyvinit z jinak trestného činu, případně zmírnit dopady hrozících sankcí a trestů.

1. Odpovědnost

- obecné principy, terminologie;

- rozdíl smluvního a zákonného pojetí odpovědnosti;
- role a význam informací;

- udělené pokyny a rady;
- komunikace, písemnosti, ústní sdělení, užití elektronických nástrojů;
- mlčenlivost a zákaz konkurence;

- vztahy se zaměstnanci, ostatními jednateli a společníky;
- dělení rizik, zmírnění a rozložení rizik;

 - ukončení výkonu funkce a doba vázanosti z titulu výkonu funkce.

 

2. Jednání s péčí řádného hospodáře
- objektivní standard; business judgement rule;
- rozlišení oblasti vnitřních vztahů a oblasti vnějších vztahů;
- jednání pečlivě a s potřebnými znalostmi;
- jednání s nezbytnou loajalitou;

- jednání v obhajitelném zájmu obchodní společnosti;
- kolizní opatrovnictví;

- sankce za porušení péče řádného hospodáře;
- způsob ochrany;


3. Ručení jednatele za dluhy obchodní společnosti
- neplnění dluhů obchodní společností;
- právní předpoklady odpovědnosti jednatele;
- co dělat, je-li obchodní společnost v úpadku;

- ekonomické hodnocení smyslu a účelu insolvence;
- výše ručení a možnosti jejího snížení;
- možnosti vyvinění;   

4. Trestněprávní odpovědnost jednatele a obchodní společnosti  
- jak a kdy dochází k porušení trestněprávních předpisů;

- jaká je role a pozice jednatele;
- jak předejít porušení právních povinností, nastavení compliance režimů uvnitř obchodní společnosti;
- výkon dozoru a dělení funkcí/kompetencí;
- jak se chovat, pokud k porušení dojde;
- co dělat, je-li obchodní společnost vyšetřována pro spáchání trestného činu;

- kdy je odpovědný jednatel;
- předpoklady vyvinění, tzn. za jakých podmínek není jednání trestné;  
- odstranění hrozícího následku, účinná lítost;

- snížení hrozící sankce;

- jak se chránit v pozici jednatele;

- dopady do výkonu funkce;

 

5. Trestní řízení a průběh vyšetřování

- jak probíhá trestní řízení;
- jaká má jednatel práva;

- účast na podání vysvětlení;
- povinnost mlčenlivosti, právo nevypovídat;
- průběh výslechu či podání vysvětlení;
- účast obhájců a jejich aktivita;
- obviněný a jeho práva;

6. Odpovědi na otázky

Školit vás budou

Ing. Mgr. Šmarda Ladislav

Ing. Mgr. Šmarda Ladislav

Ing. Mgr. Ladislav Šmarda vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na oblast daní, účetnictví a finančního řízení. V rámci studia absolvoval zahraniční stáže v Lucembursku (Lucemburk) a ve Španělsku (Valencie). Kromě českého jazyka ovládá rovněž angličtinu a španělštinu. Ve své praxi se zabývá řešením právních problémů podnikatelů a jiných komerčních subjektů. Zaměřuje se na oblast smluv, smluvního práva a řešení transakcí s přesahem do vícero právních oblastí. Kromě toho se věnuje pracovněprávním vztahům a obecně zastupování klientů v případech právních sporů před soudy i orgány veřejné správy.