Roční zúčtování DPZČ

Roční zúčtování DPZČ

Program kurzu

Program bude ještě doplněn o přpravované změny pokud budou schváleny před datem konání tohoto šklení


v Aktuální informace z oblasti zdaňování mezd.

v Podmínky pro zdanění mezd zálohovou nebo srážkovou daní.

v Výklad k daňovému zvýhodnění na vyživované děti v závislosti na věku, zdravotnímu stavu, a typu studia.

v Detailně o soustavné přípravě na budoucí povolání.

v Vše o daňových slevách, odpočtech ze základu daně během roku a po jeho skončení.

v Povinné průkazy pro uplatnění daňových slev a odpočtů ze základu daně.

v Kdy lze provést zaměstnancům roční zúčtování a kdy je povinné daňové přiznání.

v Provedení a vypořádání ročního zúčtování za rok 2020 včetně konkrétního příkladu.

v Povinnosti plátců vůči správci daně a vůči zaměstnancům, přehled tiskopisů, termíny.

v Nedostatky zjišťované při kontrolách správců daní.

v Odpovědi na dotazy posluchačů, diskuse.

 

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. Na vyžádání jej můžeme, po absolvování kurzu, po dohodě s lektorem, dodat i v elektronické podobě. 

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit. 

V ceně je zahrnuto chutné  občerstvení, nápoje a oběd.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč  za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

 

Chcete vědět víc? Zavolejte nám. Kontakt 

Vyberte termín školení

Objednávka školení

Vybraný termín
23.02.2021 09:00 - 15:00
Místo konání

Prostějov
Školící místo Tři břízy PROSTĚJOV, Dolní 3658
Mapa

2 057,85 Kč
bez DPH
2 490,00 Kč s DPH
Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 v nejrůznějších funkcích, v letech 1993 až 2012 ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci a v současnosti ve funkci zástupce vedoucího oddělení řízení rizik při správě daní na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku zdaňování mezd. Po celou dobu působení ve státní správě je aktivní i mimopracovně, zejména v činnosti publikační a přednáškové. Spoluautorsky se s Ing. Pavlem Prudkým podílel na publikacích Jak vyplnit daňové přiznání (v nepřetržité řadě každoročně od roku 1993 do 2014), Hmotný a nehmotný majetek v praxi (16. vydání) a Vzory korespondence s finančními úřady (6 aktualizovaných vydání). Jeho kamarádskou dlouhodobou odbornou spolupráci oceňuje i pan Mgr. Petr Pelech při autorské tvorbě každoročně aktualizovaných publikací Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Velmi aktivní je v přednáškové činnosti, zejména pro Svaz účetních v Olomouci, dále spolupracuje například s Komorou daňových poradců ČR, zabezpečuje přednášky pro Okresní hospodářské komory, Agrární komoru a další nejrůznější státní i komerční subjekty. Tématiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti školí v různých akreditovaných rekvalifikačních kurzech včetně účasti ve zkušebních komisích, dále přispívá do odborných periodik, nově se podílí na webových stránkách Účetní - portál. cz firmy OSWALD a. s., apod. Odborná daňová veřejnost oceňuje jeho zkušenosti, erudovanost i ochotu přispívat k řešení nejrůznějších daňových problémů, jeho účast na odborných konzultacích a seminářích, kterých za svou profesní kariéru zabezpečil již několik set.