Roční zúčtování DPZČ ON-LINE

Roční zúčtování DPZČ ON-LINE

Program kurzu

Důležité změny ve zdaňování mezd pro rok 2021

      Změny koeficientů a ukazatelů

Zrušení superhrubé mzdy i solidární daňové přirážky

Základem daně opět hrubá mzda

Dvě sazby zálohy na daň a daně

Zvýšení základní daňové slevy na poplatníka

Peněžitý příspěvek na stravování

Změny u odpočtu úroků z úvěrů na bytové potřeby

Změna limitu odpočtu veřejně-prospěšných darů

Roční zúčtování mezd za rok 2020 s konkrétním příkladem

           Přehled daňových slev a odpočtů ze základu daně

           Promítnutí výsledku RZ do tiskopisů

           Kdy je povinné daňové přiznání

Aktuální informace z oblasti zdaňování mezd. 
 Podmínky pro zdanění mezd zálohovou nebo srážkovou daní.
 Výklad k daňovému zvýhodnění na vyživované děti v závislosti na věku,
 zdravotnímu  stavu, a typu studia.

 Detailně o soustavné přípravě na budoucí povolání.
 Vše o daňových slevách, odpočtech ze základu daně během roku a po jeho skončení
 Povinné průkazy pro uplatnění daňových slev a odpočtů ze základu daně.
 Kdy lze provést zaměstnancům roční zúčtování a kdy je povinné daňové přiznání.
 Provedení a vypořádání ročního zúčtování za rok 2020 včetně konkrétního příkladu.
 Povinnosti plátců vůči správci daně a vůči zaměstnancům, přehled tiskopisů, termíny
 Nedostatky zjišťované při kontrolách správců daní.
 Odpovědi na dotazy posluchačů, diskuse.

Jak to bude probíhat?

Je to snadné.

Den před konáním on-line školení Vám zašleme na e-mail, který uvedete do objednávky, odkaz k přihlášení do webináře, a informaci, jak postupovat.

Spolu s odkazem obdržíte také písemné podklady od lektora, abyste si je mohli vytisknout.

V den konání webináře se kliknutím na odkaz připojíte k vysílání. Doporučujeme tak učinit 10-15 minut předem.

V případě nesnází nás kontaktujte, jsme připraveni Vám pomoci s řešením.

Přihlaste se celým jménem (jménem a příjmením), abychom poznali, že jste to právě Vy.

 

V případě potřeby nás kontaktujte

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. 

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit. 

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč  za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

V případě potřeby nás kontaktujte 

Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Lošťák Milan

Ing. Lošťák Milan

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 v nejrůznějších funkcích, v letech 1993 až 2012 ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci a v současnosti ve funkci zástupce vedoucího oddělení řízení rizik při správě daní na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku zdaňování mezd. Po celou dobu působení ve státní správě je aktivní i mimopracovně, zejména v činnosti publikační a přednáškové. Spoluautorsky se s Ing. Pavlem Prudkým podílel na publikacích Jak vyplnit daňové přiznání (v nepřetržité řadě každoročně od roku 1993 do 2014), Hmotný a nehmotný majetek v praxi (16. vydání) a Vzory korespondence s finančními úřady (6 aktualizovaných vydání). Jeho kamarádskou dlouhodobou odbornou spolupráci oceňuje i pan Mgr. Petr Pelech při autorské tvorbě každoročně aktualizovaných publikací Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Velmi aktivní je v přednáškové činnosti, zejména pro Svaz účetních v Olomouci, dále spolupracuje například s Komorou daňových poradců ČR, zabezpečuje přednášky pro Okresní hospodářské komory, Agrární komoru a další nejrůznější státní i komerční subjekty. Tématiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti školí v různých akreditovaných rekvalifikačních kurzech včetně účasti ve zkušebních komisích, dále přispívá do odborných periodik, nově se podílí na webových stránkách Účetní - portál. cz firmy OSWALD a. s., apod. Odborná daňová veřejnost oceňuje jeho zkušenosti, erudovanost i ochotu přispívat k řešení nejrůznějších daňových problémů, jeho účast na odborných konzultacích a seminářích, kterých za svou profesní kariéru zabezpečil již několik set.