Roční zúčtování DPZČ on-line

DPZČ
Roční zúčtování

Program kurzu

  1. Aktuální změny v zákoně o dani z příjmů za rok 2023 a 2024 – shrnutí základních parametrů důležitých pro tvorbu ročního zúčtování daně, upozornění na důležité změny od 1.1.2024

  2. Příjmy ze závislé činnosti poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti – charakteristika příjmů, osvobozené příjmy, zaměstnanecké benefity, upozornění na nejčastější chyby

  3. Slevy na dani – shrnutí jednotlivých typů slev; kdy a za jakých podmínek má na jednotlivé slevy poplatník daně z příjmů nárok? Vyplnění tiskopisu prohlášení poplatníka daně z příjmů. Nejčastější chyby v uplatnění slev

  4. Daňové zvýhodnění na děti – charakteristika slevy, podmínky čerpání, praktické příklady z praxe

  5. Nezdanitelné části základu daně – dary, úroky na bydlení, penzijní + životní pojištění

  6. Provedení ročního zúčtování daně – průřez jednotlivými kroky + vyplnění formuláře žádosti krok za krokem

  7. Vyúčtování daně ze závislé činnosti + vyúčtování srážkové daně a související tiskopisy

  8. Shrnutí + diskuze

Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Jak to bude probíhat?

Po odeslání objednávky školení obdržíte zálohovou fakturu, tj. podklad k úhradě školení.
Nejpozději den před začátkem školení od nás obdržíte odkaz k připojení ke školení a písemné podklady vypracované lektorem na mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
Ke školení se můžete připojit již 15 minut před začátkem školení.

On-line školení realizujeme prostřednictvím Google meet

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

 

 

Náhradní plnění

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění.

Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 106 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněnou osobu, kterou  se vám  nepodařilo zaměstnat. 

Úroveň kurzu 2 – Střední

Školit vás budou

Ing.  Kovaříková Zuzana

Ing. Kovaříková Zuzana

Motto: "Často říkám, že svou práci musí člověk dělat s pokorou, oddaností a hlavně, s velkou láskou." Ing. Zuzana Kovaříková vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, obor účetnictví a daně. Již při studiu se věnovala lektorské činnosti v oblasti účetnictví, daní a financí, a té se věnuje dodnes (s přestávkami tedy více než 5 let). Od ukončení studií působí jako manažer ekonomického oddělení a personalista ve zpracovatelském podniku, a svůj volný čas věnuje svému koníčku - vedení účetnictví a ekonomickému poradenství převážně malých firem a drobných podnikatelů.