Roční zúčtování DPZČ za r.2016 a novinky ve zdaňování pro r. 2017

Program kurzu

Ohlédnutí za rokem 2016
         Změny ovlivňující zdanění roku 2016.
         Roční zúčtování (splnění podmínek) anebo daňové přiznání  - možnost, popř. povinnost ?
         Odpočty ze základu daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, vypořádání RZ.
         Lhůty, tiskopisy, příklady, odpovědi na dotazy.

Aktuální změny ve zdaňování mezd pro rok 2017

         Zvýšení daňového zvýhodnění na děti, zpřesnění postupu uplatnění vyživovaných dětí u poplatníků a nová podmínka pro vyplacení bonusu na děti.
         Náležitosti pro uplatnění „školkovného"a změna posuzování nároku na školkovné (časové rozlišení).
         Možnost elektronického podpisu Prohlášení poplatníka.
         Vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání.
         Úprava definice příjmů u některých zaměstnaneckých benefitů.
         Zpřesnění osvobození „použití zdravotnických zařízení", zdanění virtuálních příjmů z bezúročných  půjček.
         Úprava metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech. Změna v odpočtech bezúplatného plnění.


Pozn. : Lze očekávat další změny ve zdaňování mezd pro rok 2017 – dle novely ZDP, proto bude seminář obsahově přizpůsoben dle aktuálního stavu legislativních novinek v této oblasti.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Milan Lošťák

Ing. Milan Lošťák

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 v nejrůznějších funkcích, v letech 1993 až 2012 ve funkci zástupce ředitele Finančního úřadu v Olomouci a v současnosti ve funkci zástupce vedoucího oddělení řízení rizik při správě daní na Finančním úřadu pro Olomoucký kraj. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku zdaňování mezd. Po celou dobu působení ve státní správě je aktivní i mimopracovně, zejména v činnosti publikační a přednáškové. Spoluautorsky se s Ing. Pavlem Prudkým podílel na publikacích Jak vyplnit daňové přiznání (v nepřetržité řadě každoročně od roku 1993 do 2014), Hmotný a nehmotný majetek v praxi (16. vydání) a Vzory korespondence s finančními úřady (6 aktualizovaných vydání). Jeho kamarádskou dlouhodobou odbornou spolupráci oceňuje i pan Mgr. Petr Pelech při autorské tvorbě každoročně aktualizovaných publikací Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti a Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Velmi aktivní je v přednáškové činnosti, zejména pro Svaz účetních v Olomouci, dále spolupracuje například s Komorou daňových poradců ČR, zabezpečuje přednášky pro Okresní hospodářské komory, Agrární komoru a další nejrůznější státní i komerční subjekty. Tématiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti školí v různých akreditovaných rekvalifikačních kurzech včetně účasti ve zkušebních komisích, dále přispívá do odborných periodik, nově se podílí na webových stránkách Účetní - portál. cz firmy OSWALD a. s., apod. Odborná daňová veřejnost oceňuje jeho zkušenosti, erudovanost i ochotu přispívat k řešení nejrůznějších daňových problémů, jeho účast na odborných konzultacích a seminářích, kterých za svou profesní kariéru zabezpečil již několik set.