Sestavení daňového přiznání k DPFO

Program kurzu

Sestavení daňového přiznání k DPFO

28.2.2013 -  Místo: Hotel TENNIS CLUB - Za Kosteleckou 49, Prostějov

Ing. Karel Kvítek

 

AKCE !  AKCE !  AKCE !

Do 27.2.2013 do 15ti hodin můžete ke své přihlášce vzít jednu další osobu zdarma. Rozhodující bude datum a hodina na odeslané přihlášce. Uveďte prosím zároveň i jméno druhé zúčastněné osoby.

Po celý den je zajištěno zdarma občerstvení a cena zahrnuje jako vždy také oběd. V případě akce i pro druhou osobu.

AKCE !  AKCE !  AKCE !

 

Prezence:    8:00 -   9:00

Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Současná platná legislativa, změny zákona o daních z příjmů v roce 2012,
základ daně, položky zvyšující a snižující základ daně, nezdanitelné části
základu daně, odčitatelné položky, slevy na dani, příjmy z pronájmu a
ostatní příjmy, daňové přiznání, termíny pro podání, novela zákona platná
pro rok 2013, dotazy a diskuse.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Karel Kvítek

Ing. Karel Kvítek

Ing. Karel Kvítek - Působí jako vedoucí kontrolního oddělení Finančního úřadu v Olomouci. Odborný konzultant s mnohaletou praxí. Externí lektor PPŠ-institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.. Publikační a lektorská činnost.