Sestavení přiznání DPPO

Program kurzu

Sestavení přiznání DPPO

4. 3. 2014 -  Školící centrum Hotel Tennis club, Za Kosteleckou ulicí 49, 79607 Prostějov

Lektor: Ing. Karel Kvítek

 

Prezence:    8:00 -   9:00
Školení:       9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Daňové přiznání k DPPO pro rok 2013
- Současná platná legislativa, základ daně, připočitatelné a odpočitatelné položky, hmotný majetek, benefity zaměstnanců, motivační příspěvek, paušální výdaje na dopravu, výdaje na pohoštění, občerstvení a dary, slevy na dani, správnost vyplnění daňového přiznání, termíny pro podání daňového přiznání, sankce za pozdní zaplacení daně a za pozdní podání daňového přiznání, novela zákona daně z příjmů právnických osob pro rok  2014 – hlavní změny, dotazy a diskuse.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Kvítek Karel

Ing. Kvítek Karel

Ing. Karel Kvítek - Působí jako vedoucí kontrolního oddělení Finančního úřadu v Olomouci. Odborný konzultant s mnohaletou praxí. Externí lektor PPŠ-institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.. Publikační a lektorská činnost.