Sestavení přiznání k DPFO

Program kurzu

Sestavení přiznání k DPFO

3. 3. 2015 -  Hotel TENNIS CLUB - Za Kosteleckou 49, Prostějov

Lektor: Ing. Karel Kvítek

Prezence:    8:00 -   9:00
Školení:       9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Daňové přiznání k DPFO pro rok 2014
- Současná platná legislativa, změny zákona o daních z příjmů platné pro rok 2014, základ daně, druhy zdanitelných příjmů, způsoby uplatňování daňových výdajů, uplatňování nejvýznamnějších výdajových položek, připočitatelné položky, odpočitatelné položky, slevy na dani, správnost vyplnění daňového přiznání, termíny pro podání daňového přiznání, sankce, novela zákona platná pro rok 2015, dotazy a diskuze.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Kvítek Karel

Ing. Kvítek Karel

Ing. Karel Kvítek - Působí jako vedoucí kontrolního oddělení Finančního úřadu v Olomouci. Odborný konzultant s mnohaletou praxí. Externí lektor PPŠ-institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.. Publikační a lektorská činnost.