Sestavení přiznání k DPPO

Program kurzu

Sestavení přiznání k DPPO

19. 2. 2015 -  Školící centrum Hotel Tennis club, Za Kosteleckou ulicí 49, 79607 Prostějov

Lektor: Ing. Karel Kvítek

Prezence:    8:00 -   9:00
Školení:       9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

Daňové přiznání k DPPO pro rok 2014
- Současná platná legislativa, změny zákona o daních z příjmů platné pro rok 2014, základ daně, připočitatelné a odpočitatelné položky, daňově neuznatelné výdaje, slevy na dani, správnost sestavení daňového přiznání, termíny pro podání daňového přiznání, sankce za nepodání přiznání nebo nezaplacení daně, novela zákona platná pro rok 2015, dotazy a diskuze.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Kvítek Karel

Ing. Kvítek Karel

Ing. Karel Kvítek - Působí jako vedoucí kontrolního oddělení Finančního úřadu v Olomouci. Odborný konzultant s mnohaletou praxí. Externí lektor PPŠ-institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.. Publikační a lektorská činnost.