Účetní uzávěrka k DPPO za rok 2017

Program kurzu

Obsah:

1. Přehled novel – daň z příjmů
2. Přehled novel – účetnictví podnikatelů
3. Zdaňovací období
4. Základ daně, výsledek hospodaření
5. Úprava výsledku hospodaření na základ daně (položky snižující a zvyšující výsledek hospodaření, daňové a nedaňové náklady, rezervy, opravné položky)
6. Odčitatelné položky (ztráta, výzkum a vývoj, podpora odborného vzdělávání)
7. Výpočet daně
8. Slevy na dani
9. Lhůty pro podání daňového přiznání
10. Obsah řádků daňového přiznání
11. Povinné a nepovinné části účetní závěrky
12. Povinnost zveřejnění účetní závěrky
13. Povinnost sestavení výroční zprávy

 

 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Ing. Žmolík Christian

Ing. Žmolík Christian

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

Lektor bez portrétu

Ing. Procházková Dagmar

Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).