Účetní závěrka a přiznání v dani z příjmu právnických osob za rok 2018 (včetně novinek)

Program kurzu

Obsah semináře:
1. Přehled novel – daň z příjmů
2. Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky
3. Zdaňovací období
4. Úprava výsledku hospodaření na základ daně
5. Výpočet daně
6. Lhůty pro podání daňového přiznání
7. Obsah řádků daňového přiznání
8. Povinné a nepovinné části účetní závěrky
9. Povinnost zveřejnění účetní závěrky
10. Povinnost sestavení výroční zprávy
11. Diskuze

Přednášející:
Ing. Dagmar Procházková – auditor č. 1839
Ing. Christian Žmolík – daňový poradce č. 4734

1. PŘEHLED NOVEL V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ

• Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
o Změna zákona v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
▪ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
▪ Zákon č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
▪ Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
o Účinnost 1.1.2014
o Přechodná ustanovení upravují účinnost i pro hospodářský rok - účinné pro zdaňovací období započaté v roce 2014

• Zákon č. 267/2014 Sb.
o Především úprava novinek z roku 2014
o Změněny i další právní normy

• Zákon č. 84/2015 Sb.
o Změny v souvislosti s poskytováním investičních pobídek
o Účinnost 1.5.2015

• Zákon č. 221/2015 Sb.
o Rozsáhlá novela zákona o účetnictví
o Rezerva na nakládání s elektroodpadem
o Účinnost 1.1.2016
o Lze použít i pro rok 2015

• Zákon č. 375/2015 Sb.
o Nová PO „fond ve správě Garančního systému finančního trhu"
o Účinnost 1.1.2016

• Zákon č. 377/2015 Sb.
o Zrušení II. pilíře důchodové reformy
o Účinnost 1.1.2016

• Zákon č. 113/2015 Sb.
o Změna zákonů v souvislosti s EET
o Osvobození výher z účtenkové loterie
o Účinnost 1.12.2016

• Zákon č. 125/2016 Sb.
o Podíly na zisku
o Nepeněžní příjmy
o Účinnost 1.5.2016

• Zákon č. 148/2016 Sb.
o Podnikání na kapitálovém trhu
o Oblast zdanění podílových fondů
o Účinnost – lze použít už pro rok 2015

• Zákon č. 170/2017 Sb.
o Upřesňuje se problematika VPP
o Upřesnění finančního leasingu
o Výpůjčka vozidla u zajištění závazku
o Odpis TZ podnájemcem
o Vracení zálohy na podíl na zisku

• Zákon č. 246/2017 Sb.
o o evropských politických stranách a evropských politických nadacích

• Zákon č. 92/2018 Sb.
o o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
o úprava § 19 ZDP – osvobozeny příjmy zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění
o Účinnost 31.5.0218

 

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.


Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Hlavní foto kurzu

Školit vás budou

Ing. Žmolík Christian

Ing. Žmolík Christian

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

Lektor bez portrétu

Ing. Procházková Dagmar

Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).