Účetní závěrka + daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2023 - Přímý přenos živého školení


Účetní závěrka + daňové přiznání k DPPO za rok 2023

Program kurzu

Tradiční seminář k daňovému přiznání právnických osob a související účetní závěrky podnikatelů nabízí mimo detailní výklad k jednotlivým řádkům daňového přiznání a souvisejících informací z účetnictví, ze kterých vychází, rovněž exkurz do legislativních novinek z daně z příjmů a účetnictví. Dozvíte se rovněž novinky, které budou platit od 1.1.2024 v daních z příjmů a v účetnictví a dále informace k připravované velké novele zákona o účetnictví.

 

Obsah semináře:

 1. Přehled novel – daň z příjmů – účetnictví

 2. Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky

 3. Zdaňovací období

 4. Úprava výsledku hospodaření na základ daně

 5. Výpočet daně

 6. Lhůty pro podání daňového přiznání

 7. Obsah řádků daňového přiznání

 8. Povinné a nepovinné části účetní závěrky

 9. Povinnost zveřejnění účetní závěrky

 10. Povinnost sestavení výroční zprávy

 11. Diskuze

Objednávka školení

Není třeba volit termín, kurz je dlouhodobý.

Tohoto školení se můžete zúčastnit také prezenčně! Více informací zde.

Jak to bude probíhat?

Po odeslání objednávky školení obdržíte zálohovou fakturu, tj. podklad k úhradě školení.
Nejpozději den před začátkem školení od nás obdržíte odkaz k připojení ke školení a písemné podklady vypracované lektorem na mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
Ke školení se můžete připojit již 15 minut před začátkem školení.

On-line školení realizujeme prostřednictvím Google meet

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

 

Náhradní plnění

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění.

Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 98 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněnou osobu, kterou  se vám  nepodařilo zaměstnat. 

Školit vás budou

Ing. Žmolík Christian

Ing. Žmolík Christian

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

Lektor bez portrétu

Ing. Procházková Dagmar

Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).