Účetní závěrka v návaznosti na daň z příjmu on-line

Účetní závěrka v návaznosti na daň z příjmu on-line

Program kurzu

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření společnosti za dané období.

Cílem účetní závěrky je poskytnout informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici účetní jednotky, které jsou užitečné širokému okruhu uživatelů při tvorbě ekonomických rozhodnutí.

  1. Přehled novel – daň z příjmů

  2. Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky

  3. Zdaňovací období

  4. Úprava výsledku hospodaření na klad daně
    a)   Položky zvyšující/snižující výsledek hospodaření
    b)   Nedaňové náklady
    c)    Osvobozené příjmy

  5. Odčitatelné položky
    a)   Daňová ztráta
    b)   Podpora výzkumu a vývoje
    c)    Podpora odborného vzdělávání

  6. Položky snižující základ daně
    a)   Uplatnění darů
    b)   Veřejně prospěšní poplatníci

  7. Výpočet daně

  8. Slevy na dani
    a)   Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
    b)   Investiční pobídky

  9. Lhůty pro podání daňového přiznání

10. Náplň řádků daňového přiznání

11. Povinné a nepovinné části účetní závěrky

12. Povinnost zveřejnění účetní závěrky

13. Povinnost sestavení výroční zprávy

14. Diskuze

 

Webinář bude zahrnovat i problematiku opravných položek, dodanění závazků a pohledávek, informace, co všechno musí obsahovat příloha.

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. Na vyžádání jej můžeme, po absolvování kurzu, po dohodě s lektorem, dodat i v elektronické podobě. 

Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit. 

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

 

Chcete vědět víc? Zavolejte nám. Kontakt 

Vyberte termín školení

Poslat dotaz na lektora

Objednávka školení

Vybraný termín
07.12.2021 09:00 - 13:30
Místo konání


MS TEAMS (ON-LINE),
Mapa

2 719,01 Kč
bez DPH
3 290,00 Kč s DPH

Školit vás budou

Ing. Žmolík Christian

Ing. Žmolík Christian

Akreditovaný daňový poradce (ev. číslo 4734). Vystudoval obor národohospodářství na ekonomické fakultě Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava. Dlouholetá praxe na Finančním ředitelství v Ostravě, kde působil jako metodik daně z příjmů právnických osob. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o., která se zabývá převážně daňovým poradenstvím. Zkušený lektor s bohatou publikační činností. Specializuje se především na problematiku daně z příjmů právnických osob, cestovních náhrad, investičních pobídek a daně silniční.

Lektor bez portrétu

Ing. Procházková Dagmar

Ing. Dagmar Procházková, absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, sro. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).