Účetnictví po novelách 2016 a co nás čeká v roce 2017

Program kurzu

Určeno pro:
Účetní, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky a jednatele společností

* Novela zákona o účetnictví
* Jednoduché účetnictví – kdo a za jakých podmínek
* Nové členění účetních jednotek – mikro, malé, střední, velké
* Podmínky pro audit
* Nové povinnosti některých účetních jednotek
* Význam účetní závěrky - účetní výkazy
* Obsah přílohy podle typu účetní jednotky
* Změny v účtování dlouhodobého majetku
* Změny v účtování změny stavu zásob
* Nový obsah účtování ve skupině 58
* Významné vazby v účetních výkazech a daňovém přiznání
* Nové povinnosti DPH a dopad do účetnictví
Prokazování účetních případů
Příklady z judikatury NSS
Závěry Komise pro aplikaci nové civilní legislativy
Interpretace NUR
Shrnutí, dotazy, diskuse

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 2 – Střední
Časová náročnost 6 hodin