Uplatňování DPH ve stavebnictví od 1.1.2012

Program kurzu

18.4.2012 - Uplatňování DPH ve stavebnictví od 1.1.2012 - Ing. Igor Pantůček 

-Cílem semináře je seznámit Účetní, majitele nemovitostí, ekonomy, daňové poradce, stavební firmy, developery s daňovým režimem jejich prodeje a pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Hlavně se zaměříme na novinky v DPH ve stavebnictví pro rok 2012.

-místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí

 -vymezení pojmů - byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení, bytový dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost,

 -vyjmenovaná ubytovací zařízení, zařízení sociálních služeb, vyjmenovaná školská zařízení, internáty, dětská zařízení, hospice, domovy pro válečné veterány,

 -věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu,

 -přijetí platby v souvislosti se změnou sazby, režim DPH u plateb přijatých před datem plnění

-stavební a montážní práce,

-opravy dokončených staveb,

-část stavby pro bydlení, ostatní části stavby,

-výstavba a převod staveb pro sociální bydlení,

-základ daně (dodání zboží nebo poskytnutí služby?)

-CZ- CPA 41 až 43, úskalí zvláštního režimu, který se používá od r. 2012

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Lektor bez portrétu

Ing. Igor Pantůček

Daňový poradce (zkušební komisař KDP ČR) poskytující právní poradenství a finančně-ekonomické rady v oblasti daní, odvodů, poplatků a dalších souvisejících přímo s daněmi. Specializace  clo a intrastat  daň z přidané hodnoty  daň z příjmu fyzických osob  daň z příjmu právnických osob  daňová evidence  leasing  mezinárodní zdaňování  neziskové organizace  silniční daň  spotřební daň  správa daní a poplatků  účetnictví