Vazby DP a DPH na nový občanský zákoník

Program kurzu

Vazby DP a DPH na nový občanský zákoník

28. 1. 2014 -  Školící místnost, Olomoucká 112, Prostějov
                        (Možnost parkování v místě zdarma)

Lektor:  Ing. Jiří Klíma

Prezence:        8:00 -   9:00
Školení:           9:00 - 15:00  Přestávky určí přednášející

 

V návaznosti na nový občanský zákoník dochází k mnoha legislativním změnám v daňové oblasti a další je možné očekávat.

Cílem školení je proto seznámení se zásadními a problémovými změnami zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech. Součástí semináře budou vazby na nový občanský zákoník a výhled předpokládaných změn v roce 2014.

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Úroveň kurzu 1 – Základní

Školit vás budou

Ing. Klíma Jiří

Ing. Klíma Jiří

Ing. Jiří Klíma je akreditovaný daňový poradce. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.