Zahraniční obchod EU v praxi (celní a daňové souvislosti)

Program kurzu

Předpisy upravující celní problematiku v EU a ČR
Prameny aktuálních informací v EU vztahujících se k dovozu a vývozu zboží
Celníci a jejich oprávnění při kontrole zboží v dovozu a vývozu
EORI
Oprávněný hospodářský subjekt (AEO)
Doklady nezbytné pro celní řízení
E-vývoz, daňový doklad u e-vývozu a související doklady
E-dovoz a problematika obchodních smluv
Celní řízení a zastupování v řízení před celním úřadem
Celní sazebník pro rok 2016 a TARIC,
Metodika zařazování zboží
Celní hodnota, celní dluh a jeho výpočet, splatnost
Dodací podmínky INCOTERMS 2010
Možnosti snížení celního dluhu ( preference, osvobození zboží od cla)
Původ zboží a jeho certifikace
Dovoz a vývoz zboží a DPH
Dohled nad zbožím dvojího užití
Porušení celních předpisů a sankce
Dovoz a vývoz zboží a návaznost na statistiku Intrastat CZ

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

JUDr. Matoušek Pavel

JUDr. Matoušek Pavel

Zakladatel firmy P-P-MAT, s.r.o., která se více jak dvacet let zabývá zejména činností celního jednatelství a poradenstvím v oblasti zahraničního obchodu. Jeho specializací je finanční, daňové a celní právo, kterými se zabývá při své praxi v celní problematice, zahraničním a intrakomunitárním obchodu EU. Má bohaté zkušenosti v konzultační a poradenské činnosti. Své lektorské dovednosti využívá jako univerzitní učitel i jako lektor na školeních. Publikuje odborné články, stati a studijní materiály se zaměřením na celní a daňovou problematiku.