Zahraniční obchod se zbožím z pohledu DPH a celních předpisů

Program kurzu

Pracovní seminář k problematice:
provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací.

Cíl:
Cílem semináře je přinést účastníkům:
- přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe
Účastníci semináře obdrží zadání 30-ti příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů.

Určeno:
Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsah:

Zboží
1. Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím, které nabyly účinnosti od 1.1.2015
2. problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
- dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH
- dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH
- dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.
- dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady
- pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň
- dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
- konsignační sklady
3. problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím
- uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží

V ceně je zahrnut oběd i občerstvení.

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením , vystavíme vám při odebrání našich služeb potvrzení o náhradním plnění, čímž si můžete naše služby zlevnit až o téměř 63 000 Kč za rok.

Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 6 hodin

Školit vás budou

Reinoha Marek

Reinoha Marek

Po absolvování odborných celních kurzů nastoupil v roce 1989 jako operátor výpočetní techniky do Databanky krajských orgánů, od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu (Ústřední celní správa) jako celní úředník, v následujícím roce nastoupil na Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel, celní úřad Brno – letiště). Své působení v celní správě ukončil jako ředitel celního úřadu Brno II. Od roku 2004 se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti - Reinoha Consulting. Je certifikovaným lektorem dodacích doložek INCOTERMS 2010 (ICC - Mezinárodní obchodní komora). Působí v oblastech celní problematiky, DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční obchod apod..