Základy účetnictví v kostce

Program kurzu

Rozsah: 32 vyučovacích hodin
Termín: od 2. června 2016 do 28. června 2016

Výuka bude probíhat na adrese firmy AldEkon U Hřbitova 432/9 Prostějov - Držovice 79607 vždy v úterý a čtvrtek od 08:00 do 11:30.


Obsah kurzu:

Účetní výkazy – vysvětlení s praktickými příklady
Aktiva, pasiva, náklady, výnosy – vysvětlení s praktickými příklady
Změny rozvahových položek – vysvětlení s praktickými příklady
Účtová třída 0 - ve zkratce – upozornění na nejpoužívanější účty
Účtová třída 1 - ve zkratce – upozornění na nejpoužívanější účty
Účtová třída 2 - ve zkratce – upozornění na nejpoužívanější účty
Účtová třída 3 - ve zkratce – upozornění na nejpoužívanější účty
Účtová třída 4- ve zkratce – upozornění na nejpoužívanější účty
Účtová třída 5 a 6 -ve zkratce – vysvětlení principu a upozornění na nejpoužívanější účty
Účetní uzávěrka a závěrka (inventarizace, rozvaha, výsledovka)
Trénink zaúčtování účetního případu od zaplacení zálohy, přes výrobu, fakturaci, dodávku a platbu, bez DPH (na šibenice).
Trénink zaúčtování účetního případu přijatá faktura tuzemsko, EU, třetí země, vydaná faktura tuzemsko, EU, třetí země včetně DPH (na šibenice).
Sestavení přiznání k DPH, souhrnného hlášení a kontrolního hlášení.

Podrobnosti o kurzu získáte u paní Lenky Mádrové na tel.: 776 557 190 nebo emailu: madrova@aldekon.cz.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

V ceně je zahrnuto občerstvení.

Hlavní foto kurzu
Úroveň kurzu 1 – Základní
Časová náročnost 32 hodin